Välkommen till folkhögskolan i Sundbyberg!

Angående Covid-19/Coronavirus

Idag, 16 mars, har skolan gått över till distansundervisning i våra allmänna kurser samt MMS.

Detta gäller tillsvidare./ Rektor

Allmän kurs på grundskolenivå

Svenska som andraspåk

Allmän kurs på grundskolenivå

Svenska som andraspråk: Assistanskurs

Allmän kurs på grundskolenivå

 Svenska som andraspråk: Svenskt arbetsliv

Allmän kurs på gymnasienivå 

Fokus: Människa och miljö

Allmän kurs på gymnasienivå

Fokus: Samhälle – individ och grupp

Allmän kurs på gymnasienivå

 Fokus: Första året

Allmän kurs på gymnasienivå

Fokus: Allmän – tematiska studier

Mycket mer svenska 

Kurs på lätt svenska

Långholmens författarskola

Distanskurs, heltid

Långholmens författarskola

Distanskurs, halvtid

Litterär gestaltning 

Distanskurs, halvtid

Ledarskapet och gruppen

Distanskurs, halvtid

Seniorernas Natur och Kultur

Kvartsfart

Berättandets hemligheter

Distanskurs, halvtid

Konst

Helg- och veckokurser

 Kom hit och se hur vi har det! 

Öppet hus 24 april kl. 9-14!

Stäng meny