Välkommen till folkhögskolan i Sundbyberg!

Allmän kurs på grundskolenivå

Svenska som andraspråk

Allmän kurs på gymnasienivå

 Fokus: Första steget

Allmän kurs på gymnasienivå 

Fokus: Människa och natur

Allmän kurs på gymnasienivå

Fokus: Människa och samhälle

Ledarskapet och gruppen

Distanskurs, halvtid

Långholmens författarskola –         Börja skriva

Distanskurs, halvtid

Långholmens författarskola -Kvinnoliv

Distanskurs, halvtid

Långholmens författarskola – Projekt

Distanskurs, heltid

Långholmens författarskola – Projekt

Distanskurs, halvtid

Skaffa jobb!

 

Seniorernas Natur och Kultur

Kvartsfart

Konst

Helg- och veckokurser