Välkommen till folkhögskolan i centrala Sundbyberg

Våra kurser

Allmän kurs på grundskolenivå

Svenska som andraspåk

Allmän kurs på grundskolenivå

Svenska som andraspråk: Assistanskurs

Allmän kurs på gymnasienivå 

Fokus: Bas

Allmän kurs på gymnasienivå 

Fokus: Social

Allmän kurs på gymnasienivå

Fokus: Samhälle

Mycket mer svenska

Kurs på lätt svenska

Ledarskapet och gruppen

Distanskurs, halvtid

Litterär gestaltning

Distanskurs på halvtid

Långholmens författarskola

Distanskurs, heltid

Långholmens författarskola

Distanskurs, halvtid

Handledar- och verksam-hetsledarutbildning för sociala företag, distans

Konst

Helg- och veckokurser

Stäng meny