Välkommen till folkhögskolan i Sundbyberg!

Allmän kurs på grundskolenivå

Svenska som andraspråk

Allmän kurs på grundskolenivå

Svenska som andraspråk: Assistanskurs

Allmän kurs på gymnasienivå

 Fokus: Första året

Allmän kurs på gymnasienivå 

Fokus: Människa och miljö

Allmän kurs på gymnasienivå

Fokus: Samhälle – individ och grupp

Mycket mer svenska 

Kurs på lätt svenska

Ledarskapet och gruppen

Distanskurs, halvtid

Långholmens författarskola

Distanskurs, heltid

Långholmens författarskola

Distanskurs, halvtid

Litterär gestaltning 

Distanskurs, halvtid

Seniorernas Natur och Kultur

Kvartsfart

Konst

Helg- och veckokurser