Välkommen till folkhögskolan i Sundbyberg!

Allmän kurs på grundskolenivå

Svenska som andraspråk

Allmän kurs på gymnasienivå

 Fokus: Första året

Allmän kurs på gymnasienivå 

Fokus: Människa och natur

Allmän kurs på gymnasienivå

Fokus: Samhälle – individ och grupp

Mycket mer svenska

Kurs på lätt svenska

Ledarskapet och gruppen

Distanskurs, halvtid

Ledarskapet och gruppen – fortsättningskurs

Distanskurs, halvtid

Långholmens författarskola – Manus

Distanskurs, heltid

Långholmens författarskola – Projekt

Distanskurs, halvtid

Långholmens författarskola – Projekt

Distanskurs, heltid

Litterär gestaltning 

Distanskurs, halvtid

Ledarutbildning för arbetsintegrerande sociala företag

Distanskurs, halvtid

Seniorernas Natur och Kultur

Kvartsfart

Konst

Helg- och veckokurser