Intervju med Anna Welin

Anna Welin debuterade med För barnets bästa, Norstedts förlag 2021.
Här berättar hon om sin tid på Långholmens författarskola. (Foto: Emma
Larsson.)

Vad var det bästa med att skriva För barnets bästa på Långholmens
författarskola?

När jag tänker tillbaka på tiden jag jobbat med min bok på Långholmens
författarskola känner jag stor värme. Det bästa upplever jag är
arbetsglädjen som förmedlas, och gemenskapen. Att få finnas i en
tillåtande miljö där alla brinner för att skriva är fantastiskt! Och
jag lärde mig så mycket! Både av skickliga lärare och andra kursare,
men inte minst av att läsa andras texter som inte riktigt funkade och
därmed se vad det var i mitt eget skrivande som behövde vässas.


På vilka sätt skiljer sig Långholmens författarskola från andra skrivarkurser?

Jag tror att Långholmens författarskola har extra stort fokus på
läsandet av varandras texter och hur de landar i en själv. Just att få
läsa andras texter och sen skriva om dem var både lärorikt, men också
lossande för skrivkrampen. Jag började ofta min arbetsdag med att läsa
någon annans text och ge respons på den. Det gav så enormt mycket
inspiration till det egna projektet. Jag uppskattade också att man
varje vecka skulle komma vidare med sitt projekt och att det tre
gånger per termin var samling i Stockholm med författarbesök. Den
balansen fungerade väldigt bra för mitt skrivande. När vi sågs var det
så kära möten, man lärde känna varandra så fint genom att ta del av
varandras projekt.


Något råd till kommande kursdeltagare med romandrömmar?

Skriv om något du själv tycker är viktigt, som du brinner för! Vi är
alla unika, vad är unikt för just dig? Vad vill du berätta om? Hur är
det att vara du? Eller vill du fly bort till en annan värld? Måla upp
den tydligt. Skriv så att orden väcker känslor, tänder dig själv och
därmed läsaren. Orden ska kännas och väcka saker. Och var omtänksam
när du ger respons! Det är så oerhört kraftfullt att bli sedd när man
är mitt i en skrivprocess och kanske lite osäker på om det man skriver
håller eller inte. Och tänk på att första utkastet ofta inte blir det
sista. Bara skriv fultext (som Stefan Villkatt brukar säga). Låt orden
flöda. När du sen läser det du skrivit är det lättare att sålla ut
pärlorna som ska behållas.

Här kan du läsa en intervju med ytterligare en författare som gått författarskolan.

Bilden visar författaren som sitter i ett träd.