Antagning

Antagningsvillkor till alla kurser

 • Du ska fylla minst 18 det år som kursen börjar.
 • Du ska skicka in ansökan i tid för att inte riskera att du hamnar på reservlistan. Sista ansökningsdag står angivet på respektive kurssida.
 • Du ska kunna och vilja studera på den fart som kurser kräver.
 • Du ska kunna finansiera dina studier.
 • Du ska acceptera och respektera skolans värdegrund och regler.

Antagningsvillkor till allmän kurs

 • Du ska uppfylla kursens krav om förkunskaper, se respektive kurssida.
 • Du ska lämna in kopior av personbevis samt betyg/intyg från tidigare studier. Saknas betyg/intyg blir du kallad till samtal och eventuellt nivåtest.
 • Du ska kunna och vilja studera på heltid.
 • Du ska kunna, eller vara villig att lära dig, att arbeta i grupp tillsammans med andra deltagare.

Antagningsvillkor till övriga kurser

 • Du ska uppfylla kursens krav om förkunskaper, se respektive kurssida.
 • Du ska kunna, eller vara villig att lära dig, att arbeta i grupp tillsammans med andra deltagare.

Urval och antagningsbeslut

 • Ansvarig lärare eller studie- och yrkesvägledare tar beslut om den sökande är antagen. Till allmän kurs prioriteras sökande med få behörigheter avklarade, arbetslösa och de som bedöms vara motiverade till att studera på folkhögskola.
 • I de fall då antalet ansökningar på de särskilda kurserna är fler än tillgängliga kursplatser,  gör kursledaren ett urval baserat på den inskickade ansökan. Målet är dessutom  att det ska vara en heterogen grupp gällande kön, ålder etc. 
 • När en kurs är full upprättas reservlista som förutom grundkraven för kursen utgår från datum för ansökan. Reserver antas i turordning vid eventuella avhopp. Om den sökande inte antas ska detta kunnas motiveras.
 • Överklagan sänds i första hand till rektor som bereder frågan och överlämnar den till styrelsens ordförande. Skolans styrelse är högsta instans för överklagan.

Besked och bekräftelse

 • Antagningsbesked skickas till din e-postadress cirka två veckor efter sista ansökningsdag.
 • För att bekräfta din plats behöver du betala in avgiften i tid för att säkerställa din plats.