Antagning

Antagningsvillkor till alla kurser

 • Du ska fylla minst 18 det år som kursen börjar.
 • Du ska skicka in ansökan i tid för att inte riskera att du hamnar på reservlistan. Sista ansökningsdag står angivet på respektive kurssida.
 • Du ska kunna och vilja studera på den fart som kurser kräver.
 • Du ska kunna finansiera dina studier.
 • Du ska acceptera och respektera skolans värdegrund och regler.

Antagningsvillkor till allmän kurs

 • Du ska uppfylla kursens krav om förkunskaper, se respektive kurssida.
 • Du ska lämna in kopior av personbevis samt betyg/intyg från tidigare studier. Saknas betyg/intyg blir du kallad till samtal och eventuellt nivåtest.
 • Du ska kunna och vilja studera på heltid.
 • Du ska kunna, eller vara villig att lära dig, att arbeta i grupp tillsammans med andra deltagare.

Antagningsvillkor till övriga kurser

 • Du ska uppfylla kursens krav om förkunskaper, se respektive kurssida.
 • Du ska kunna, eller vara villig att lära dig, att arbeta i grupp tillsammans med andra deltagare.

Urval och antagningsbeslut

 • Ansvarig lärare eller studie- och yrkesvägledare tar beslut om den sökande är antagen. Till allmän kurs prioriteras sökande med få behörigheter avklarade, arbetslösa och de som bedöms vara motiverade till att studera på folkhögskola.
 • I de fall då antalet ansökningar på de särskilda kurserna är fler än tillgängliga kursplatser, gör kursledaren/SYV ett urval baserat på den inskickade ansökan. Målet är dessutom att det ska vara en heterogen grupp gällande kön, ålder etc. 
 • När en kurs är full upprättas reservlista som förutom grundkraven för kursen utgår från datum för ansökan. Reserver antas i turordning vid eventuella avhopp. Om den sökande inte antas ska detta kunnas motiveras.
 • Överklagan sänds i första hand till rektor som bereder frågan och överlämnar den till styrelsens ordförande. Skolans styrelse är högsta instans för överklagan.

Besked och bekräftelse

 • Antagningsbesked skickas till din e-postadress cirka två veckor efter sista ansökningsdag.
 • För att bekräfta din plats behöver du betala in avgiften i tid för att säkerställa din plats.