Fokus: Artivism

Funderar du över hur man ska få sin röst hörd? Funderar du över varför allt var politiskt på 1970-talet, varför Pussy Riot har fått en sådan stor betydelse i dagens Ryssland, varför graffitti gör vissa glada och vissa arga, varför några stickar benvärmare till lyktstolpar…  Om du tänker i dessa banor så är FOKUS: Artivism något för dig!

Höstterminen 2019 startar vi denna allmänna kurs som vänder sig till dig som har 1-2 år kvar på gymnasienivå samt vill fördjupa dig i hur man genom konst och konstuttryck kan kommunicera och förändra världen!

Med Artivism menas att vi undersöker hur konst och konstuttryck kan skapa förutsättningar för ett samhällsengagemang, och hur man kan finna vägar för att aktivera sig. Kursen kommer bland annat att utgå från FN’s globala mål för hållbar utveckling 2030.

Vi kommer att undersöka en mängd olika estetiska uttryck som musik, bildkonst, scenkonst, spoken word, nycirkus, dataspel, lajv, cosplay, performance etc. Du behöver inte ha hållit på med något konstuttryck tidigare, men det är viktigt att du är nyfiken på att arbeta med olika arbetssätt som ofta är i gruppkonstellation. 

Du har möjlighet att läsa nedanstående ämnen:

  • Svenska 2, 3 eller svenska som andraspråk 2, 3
  • Engelska 5, 6 eller 7
  • Samhällskunskap 1a1 eller 1b
  • Naturkunskap 1a1 eller 1b och 2
  • Religion 1
  • Historia 1a1 eller 1b
  • Matematik 1a/b, 2 a/b eller 3b

Kursen ger dig behörighet till vidare studier på högskola/universitet eller yrkeshögskola.

På Långholmens folkhögskola genomsyras utbildningarna av ett starkt samhällsengagemang. I undervisningen arbetar vi tematiskt och ämnesövergripande vilket ger dig möjligheten att öka din kunskap och förståelse för omvärlden.

Vi tror på ett livslångt lärande och därför läser du alla ämnen under hela din studietid. Stor tonvikt läggs på grupparbete och diskussioner eftersom vi anser att kunskap är något vi skapar tillsammans. I kursen ingår även föreläsningar, studiebesök, enskilda arbeten, uppsatsskrivning, problemlösning och projektarbete.

I kursen använder vi Chromebook och kommunikationssystemet G Suite for Education som ett naturligt hjälpmedel i undervisningen. Studierna är dels förlagda i skolan ca 20 timmar och dels som egen studietid (hemarbete) ca 20 timmar.

Undervisningen är kostnadsfri men materialavgift tillkommer. Kursen är studiemedelsberättigad. 

Nästa kursstart: 26 augusti 2019

Sista ansökningsdag: löpande i mån av plats.

Förkunskapskrav: svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

Studietakt: 100 %, minst 1 år

Terminstider: 190826-191213 och 200109-200603

Materialavgift: 2600 kr/läsår

Stäng meny