Allmän kurs på grundskolenivå

Svenska som andraspråk, grund

För dig som kom till Sverige i tonåren eller som vuxen och vill studera svenska och andra ämnen på grundskolenivå.

Svenska som andraspråk, assistanskurs

För dig som vill bli bättre på svenska och vill jobba som personlig assistent eller elevassistent. 

Allmän kurs på gymnasienivå

Fokus: Första året

För dig som behöver komma igång med dina studier på gymnasienivå i ett lugnare tempo. Kursen vänder sig till dig som har svenska eller svenska som andraspråk från grundskolan.

Fokus: Människa och miljö

För dig som vill bli förberedd för naturveten-skapligt basår. Du har 1-2 år kvar på gymnasienivå och är klar med svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, matematik 1 och naturkunskap 1a1. 

Fokus: Samhälle – individ och grupp

För dig som vill fördjupa dig i individ- och grupputveckling. Du har 1-2 år kvar på gymnasienivå och är klar med svenska 1 eller svenska som andraspråk 1.