Allmän kurs på grundskolenivå

Svenska som andraspråk, grund

För dig som kom till Sverige i tonåren eller som vuxen och vill studera svenska och andra ämnen på grundskolenivå.

Allmän kurs på gymnasienivå

Fokus: Första steget

För dig som behöver komma igång med dina studier på gymnasienivå i ett lugnare tempo. Kursen vänder sig till dig som har svenska eller svenska som andraspråk från grundskolan.

Fokus: Människa och natur

För dig som vill bli förberedd för naturveten-skapligt basår. Du har 1-2 år kvar på gymnasienivå och är klar med svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, matematik 1 och naturkunskap 1a1. 

Fokus: Människa och samhälle

För dig som vill fördjupa dig i individ- och grupputveckling. Du har 1-2 år kvar på gymnasienivå och är klar med svenska 1 eller svenska som andraspråk 1.