Allmän kurs på gymnasienivå

Fokus: Första året

För dig som behöver komma igång med dina studier på gymnasienivå i ett lugnare tempo. Kursen vänder sig till dig som har svenska eller svenska som andraspråk som grundskolebakgrund.

Fokus: Allmän – tematiska studier

För dig som vill skaffa dig en bred gymnasieutbildning där du har möjlighet att påverka innehållet efter intresse. Du har 1-2 år kvar på gymnasienivå och är klar med svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. 

Fokus: Människa och miljö

För dig som vill bli förberedd inför naturvetenskapligt basår. Du har 1-2 år kvar på gymnasienivå och är klar med svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, matematik 1 och naturkunskap 1a1. 

Fokus: Samhälle – individ och gruppp

För dig som vill fördjupa dig inom individ- och grupputveckling. Du har 1-2 år kvar på gymnasienivå och är klar med svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. 

Allmän kurs på grundskolenivå

Svenska som andraspråk, grund

För dig som kom till Sverige i tonåren eller som vuxen och vill studera svenska och andra ämnen på grundskolenivå.

Svenska som andraspråk, assistanskurs

För dig som vill bli bättre på svenska och vill jobba som personlig assistent eller elevassistent. 

Svenska som andraspråk, svenskt arbetsliv

För dig som vill bättre på svenska och vill lära dig med om det svenska arbetslivet.