Baskurs för arbetsintegrerande sociala företag, ASF

Distans halvtid

Detta är en digital utbildning främst över Zoom på halvfart en termin som ger grund för att de som gått utbildningen kan bidra aktivt till att deras företag bli ett bra och välfungerande ASF.

Inte bara för dem som vill cerifiera sig

Utbildningen lägger även grunden för att deltagarna som sitt företags processledare kan bidra till att ASF:et har de processer, rutiner och den dokumentation som krävs för att klara Skoopis certifiering. Uppvisat diplom från ger rabatt på avgiften – se nedan.

Utöver de månatliga samlingarna av föreläsningar och grupparbeten producerar deltagarna som hemuppgifter utkast/koncept till dokument som ett ASF bör ha.

Utbildningsmomenten grundar sig i de nio ämnesområden som ingår i Skoopis certifiering av ASF. Kursen utbildar alltså processledare för detta och den är också lämplig för sociala företag som vill bli arbetsintegrerande sociala företag.

Utbildningen är således en rejäl grundläggande genomgång av vad ett ASF är och hur det bör fungera för att på bästa sätt lösa sin uppgift. Det är däremot inte samma kurs som ASF Ledarutbildning. Då rekommenderar vi istället den särskilda utbildning för ledare i ASF som skolan genomför under två terminer och du/ni kan läsa om här: Ledarutbildning för arbetsintegrerande sociala företag

Innan ni söker

Innan du/ni söker är det en bra förberedelse att ta del av det dokument från Svenska Institutet för Standarder SIS som Skoopi certifierar ASF emot: Svenska Institutet för Standarder

Här kan du läsa mer om certifieringen: Skoopi – certifiering

Du utbildas till att bli det egna ASF:ets processledare på områdena:

  • Vad är ett ASF? Skoopis krav på ändamål och inriktning.
  • Att arbeta med finansiering och pedagogisk ekonomi
  • Fristående och oberoende – men med avtal och goda affärer
  • Nödvändiga kompetenser på ASF
  • Delaktighet och demokrati – hur?
  • Socialt/miljömässigt ansvar – kopplat till FN:s Globala Mål Agenda 2030
  • Hur skapa bra ledningssystem för ASF och ett bra arbetsmiljöarbete?
  • Att vara processledare på sitt ASF och dokumentera verksamhet/beslut
  • SIS-dokumentet och Skoopis certifieringsprocess

Föreläsningarna sker förmiddagar 8.30-12.30 och spelas in för de deltagande. De planeras efter formella kursstarten 15 aug ligga i små block en gång per månad: 25-26 aug, 5-7 sept, 20-21/10, 15-17 nov och avslutning 8-9 dec. Sista dagen lämna restuppgifter är 16 dec.

Rekommendation: 

Anmäl väldigt gärna en från ledningen och en från övrig personal nu senast i maj och ni har ett processledarteam för en kommande certifiering.

Kursen genomförs av Skoopi på uppdrag av Långholmens folkhögskola.

Dina studier sker på halvtid och uppfyller CSN krav för halvtidsstudier. Antagning är giltig när kvittot på materialavgiften om 793 kronor är redovisad till skolan. Kursmaterialet består av digitala texter/material från Skoopi och föreläsarna samt dokumentet ovan från SIS som du själv köper för 793 kr och redovisar utlägget (kvitto krävs) till skolan för. Detta utgör samtidigt kursavgiften.

Diplom ger billigare certifiering

Efter avslutad utbildning får varje deltagare ett diplom med kursmomenten redovisade vid minst 80 % närvaro och om alla uppgifterna är fullgjorda. ASF som har processledare, som erhållit detta diplom, anställda hos sig har rätt till rabatt med minst 1.000 kr då ASF:et deltar i Skoopis certifieringsprocess.

Undrar du över något, hör av dig till Jan Forslund, Skoopi, jan@skoopi.coop eller via mess till 0790-744150. Anmälan sker alltid direkt till skolan.

Dina studier sker på halvtid och uppfyller CSN krav för halvtidsstudier.

Hantering av personuppgifter.

Kort video med Charlie Tilia från ASF:et Knopster om certifieringen hittar du här: Video med Charlie Tilia
 

Kurslängd: en termin

Studietakt: halvtid, 50 %

Sista ansökningsdag: Löpande

Terminstider: 220815-221216

Avgiften för studiematerial: 793 kr