Fokus: Allmän – tematiska studier

Behöver du ta tag i dina gymnasiestudier men vet inte riktigt vad du vill bli i framtiden? Trivs du bättre i mindre studiegrupper med engagerade lärare? Då kan denna kurs vara något för dig!

I denna kurs får du en bred bas att stå på vad gäller dina studier och när du är klar har du grundläggande gymnasiebehörighet och kan gå vidare till studier på högskola/universitet eller yrkeshögskola. 
 
Du läser nedanstående ämnen som ger dig allmän behörighet:
 
  • Svenska 2, 3 eller svenska som andraspråk 2, 3
  • Engelska 5, 6
  • Samhällskunskap 1a1
  • Naturkunskap 1a1 
  • Religion 1
  • Historia 1a1 
  • Matematik 1a/b
 
I vissa ämnen finns det möjlighet att läsa fortsättningskurser.
 
En del av folkhögskoletanken är att vi lär oss av varandra och tillsammans skapar vår kunskap. Därför jobbar vi ofta ihop med grupparbeten och diskussioner. 
 
Tema är ett slags projektarbete där du fördjupar dig i ett ämne under några veckor. Temastudierna är ämnesövergripande och där ingår olika ämnen såsom samhällskunskap, naturkunskap, historia och religion. Temaundervisningen ger dig möjligheten att öka din kunskap och förståelse för omvärlden. Då denna inriktning på allmän kurs är bred, finns det möjlighet för dig och din kurs att sätta prägel på temastudierna så att de matchar era intressen. Dessutom har vi ett antal temadagar under läsåret då hela skolan träffas och arbetar tillsammans.
 
För att kunna bli antagen på Fokus: Allmän – tematiska studier behöver du vara godkänd i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1.
 
I kursen använder vi Chromebook och Google for Education som ett naturligt hjälpmedel i undervisningen.
Studierna är dels förlagda i skolan ca 20 timmar per vecka och dels som egen studietid (hemarbete) ca 20 timmar per vecka då du förväntas arbeta på egen hand utanför schemalagd undervisningstid. Undervisningen är kostnadsfri men materialavgift tillkommer. Kursen är CSN-berättigad.
 
Ta chansen att satsa på dig själv och din egen personliga utveckling! Skaffa dig en bred förståelse för din omvärld och få behörighet till högre studier på köpet!
 
 

Läs om hur antagningen går till.

Hantering av personuppgifter

Nästa kursstart: 24 augusti 2020

Sista ansökningsdag: Förlängd ansökan till 31 maj 2020

Förkunskapskrav: svenska 1 eller svenska som andraspråk 

Studietakt: 100 %, minst 1 år

Terminstider: 200824-201211 och 210107-210602

Materialavgift: 2600 kr/läsår

Kursen kommer att genomföras på distans om samhällsläget kräver det.

Studievägledaren Anya berättar om Fokus: Allmän - tematiska studier