Fokus: Bas

En allmän kurs för dig som behöver komma igång med gymnasiestudier i ett lugnare tempo. Kursen vänder sig till dig som har svenska eller svenska som andraspråk som grundskolebakgrund.

I kursen påbörjas studierna i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, matematik, engelska, samhällskunskap, naturkunskap, historia och religion. Engelska och matematik läser du på den nivå du befinner dig tillsammans med övriga kursdeltagare på skolan.

På Långholmens folkhögskola genomsyras utbildningarna av ett starkt samhällsengagemang. I undervisningen arbetar vi tematiskt och ämnesövergripande vilket ger dig möjligheten att öka din kunskap och förståelse för omvärlden. Vi tror på ett livslångt lärande och därför läser du alla ämnen under hela din studietid. Stor tonvikt läggs på grupparbete och diskussioner eftersom vi anser att kunskap är något vi skapar tillsammans. I kursen ingår även föreläsningar, studiebesök, enskilda arbeten, uppsatsskrivning, problemlösning och projektarbete.

I kursen använder vi Chromebook och kommunikationssystemet G Suite for Education som ett naturligt hjälpmedel i undervisningen. Studierna är dels förlagda i skolan ca 20 timmar och dels som egen studietid (hemarbete) ca 20 timmar.

Undervisningen är kostnadsfri men materialavgift tillkommer. Kursen är studiemedelsberättigad. 

Läs mer om att studera på allmän kurs.

Läs om hur antagningen går till.

Hantering av personuppgifter.

Nästa kursstart: 9 januari 2020

Sista ansökningsdag: löpande i mån av plats.

Förkunskapskrav: svenska på grundskolenivå

Studietakt: 100 %, minst 1 år

Terminstider: 200109-200603 och 200824-201211

Materialavgift: 2600 kr/läsår

Stäng meny