Fokus: Första steget

Välkommen till en kurs för dig som behöver komma igång med dina gymnasiestudier i ett lugnare tempo. Kursen vänder sig främst till dig som har betyg i svenska eller svenska som andraspråk från grundskolenivå. Skolan finns i en trevlig studiemiljö i centrala Sundbyberg.

Det här är kursen för dig som vill skaffa dig gymnasiekompetens men har få eller inga betyg från gymnasiet och behöver gå 2-3 år på folkhögskola. Förutom svenskämnet (svenska 1 eller 2/svenska som andraspråk 1 eller 2)  studerar du tema, engelska och matematik under kursens gång. 

De ämnesbehörigheter du kan få under detta studieår är i svenska 1/svenska som andraspråk 1 eller 2, engelska (grund, 5, eller 6), matematik (grund, 1a/b eller 2 a/b), samhällskunskap 1a1 och naturkunskap 1a1. Möjlighet till behörighet i övriga ämnen kommer under ditt andra eller tredje folkhögskoleår (se vidare våra andra allmänna kurser på gymnasienivå).

Engelska och matematik studerar du på den kunskapsnivå du befinner dig på, tillsammans med andra studerande på skolan, dvs inte bara med studiekamrater från Fokus: Första steget.

Tema är ett slags projektarbete där du fördjupar dig i ett ämne under några veckor. Temastudierna är ämnesövergripande och där ingår olika ämnen såsom samhällskunskap, naturkunskap, historia och religion. Temaundervisningen ger dig möjligheten att öka din kunskap och förståelse för omvärlden.

Exempel på teman som kan vara aktuella under detta år är:

  • globala klimatfrågor
  • identitet, normer och livsvillkor
  • demokratin i samhället
  • mänskliga rättigheter
  • hälsa
  • samhällsfrågor och ekonomi

Våra arbetssätt är varierande, t ex: enskilt arbete, grupparbeten, gruppdiskussioner, rollspel, skriftliga inlämningar. 

Utbildningarna på Långholmens folkhögskola genomsyras av ett starkt samhällsengagemang. Vi tror på ett livslångt lärande och därför läser du alla ämnen under hela din studietid. I kursen använder vi Chromebook och Google for education som ett naturligt hjälpmedel i undervisningen. 

För att gå kursen måste du vara godkänd i svenska grund eller svenska som andraspråk grund.

Studierna är dels förlagda i skolan ca 20 timmar per vecka och dels som egen studietid (hemarbete) ca 20 timmar per vecka då du förväntas arbeta på egen hand utanför schemalagd undervisningstid. Undervisningen är kostnadsfri men materialavgift tillkommer. Kursen är CSN-berättigad. 

Det här är kursen för dig som vill ta tag i dina gymnasiestudier och plugga i en trevlig, uppmuntrande studiemiljö med utvecklande pedagogik!

 

Läs mer om att studera på allmän kurs och titta på filmen som visar skolan.

Läs om hur antagningen går till.

Hantering av personuppgifter.

 

Nästa kursstart: 19 augusti 2024

Sista ansökningsdag: Löpande antagning i mån av plats

Förkunskapskrav: svenska på grundskolenivå

Studietakt: 100 %, minst 1 år

Terminstider: 240110-240604 och 240819-241220

Materialavgift: 2600 kr/läsår

Här berättar Peter om hur det är att plugga på Långholmens folkhögskola

Lägg märke till att du ansöker till Allmän kurs på gymnasienivå. Blir du antagen placerar skolan dig i den kurs som passar dina förkunskaper och önskemål.