Fokus: Grund

Behöver du läsa in ett eller flera grundskoleämnen? Välkommen till Långholmens folkhögskola i Sundbyberg! Här får du studera svenska, engelska, matematik och tema. 

Att arbeta tematiskt betyder att vi läser flera ämnen samtidigt. Tillsammans undersöker vi ämnen som till exempel:

  • arbete
  • demokrati
  • ekonomi
  • hälsa
  • klimat

Kursen bygger till stor del på samtal, både i helklass och i grupp. Självklart läser och skriver vi också olika typer av texter, gör rollspel och presentationer, både muntliga och skriftliga.

När vi har grupparbeten får du delta i en dialog med människor från många olika länder, ålder och bakgrund. Du får då också träna på att samarbeta. Självklart kommer du att jobba individuellt också. Dator får du låna från skolan och den är ett viktigt hjälpmedel under kursen.

Att studera på Långholmens folkhögskola i Sundbyberg innebär att du tillhör en liten grupp som studerar tillsammans. Du har nära kontakt med dina lärare. Vi gör studiebesök och bjuder in människor som har något intressant att berätta. Under ett läsår har vi flera gemensamma temadagar för hela skolan. Skolans kursdeltagare är med och påverkar sina studier och kursens innehåll.

När du är klar med kursen har du fått behörighet i svenska på grundskolenivå. Då är du också behörig att söka till Fokus: Första steget på gymnasienivå på Långholmens folkhögskola, eller någon annan kurs på gymnasienivå.

Förutom svenska kan du också läsa in behörighet i:

  • so-ämnen (samhällskunskap, historia, religion)
  • engelska (vi erbjuder engelska till dem som kan ta del av undervisning på gymnasienivå)
  • matematik (vi erbjuder matematik på grundskolenivå och i mån av plats på gymnasienivå)

Tillsammans med dig sätter vi upp en studieplan.

Du läser delvis integrerat med Fokus: svenska som andraspråk grund. 20 timmar per vecka har du lektioner på plats, mellan kl 8.40 och 14.10 varje dag. Hög närvaro är nödvändigt på alla våra allmänna kurser eftersom din bakgrund och dina erfarenheter är viktiga för oss. Det är också viktigt att du kan jobba hemma med skoluppgifter cirka 20 timmar per vecka.

Kursen, som är på minst ett år, är på heltid. Du kan söka studiemedel hos CSN.

På skolan finns både möjlighet till specialpedagogiskt stöd och att få hjälp av vår kurator.

När du har ansökt till kursen blir du kallad till intervju och intest. (Du behöver också lämna referenser.)

Välkommen till oss på Långholmens folkhögskola!

Läs mer om att studera på allmän kurs och titta på filmen som visar skolan.

Läs om hur antagningen går till.

Hantering av personuppgifter.

Nästa kursstart: 19 augusti 2024

Sista ansökningsdag: Löpande antagning i mån av plats

Antagningsvillkor: personligt brev, referenser samt kopia på senaste skolbetyg

Studietakt: 100 %,  1 år

Terminstider: 240819-241220 och 250109-250604

Materialavgift: 2600 kr/läsår

Har du svårt att fylla i ansökan digitalt? Du kan komma till skolan och få hjälp. Mejla och boka en tid: info@langhomens.fhsk.se