Fokus: Människa och miljö

Är du intresserad av att i framtiden jobba nära människor eller natur? Tycker du det skulle vara intressant att veta mer om vad som får både människa och miljö att må bra och frodas? Kanske tänker du senare gå ett naturvetenskapligt basår?

I denna kurs får du dyka ner i studier om oss som människor och vår plats här på jorden.  När du är klar har du grundläggande gymnasiebehörighet och kan gå vidare till studier på högskola/universitet eller yrkeshögskola och studera t.ex. till arbetsterapeut, sjuksköterska, lärare, arkitekt eller djursjukvårdare. 
 

Du har möjlighet att läsa nedanstående ämnen:

 • Svenska 2, 3 eller svenska som andraspråk 2, 3
 • Engelska 5, 6, 7
 • Samhällskunskap 1a1 eller 1b
 • Naturkunskap 1b och 2
 • Religion 1
 • Historia 1a1 eller 1b
 • Matematik 2a/b eller 3b

En del av folkhögskoletanken är att vi lär oss av varandra och tillsammans skapar vår kunskap. Därför jobbar vi ofta ihop med grupparbeten och diskussioner. Vi jobbar även tematiskt och ämnesövergripande vad gäller ett flertal ämnen i något vi helt enkelt kallar Tema. 

Tema är ett slags projektarbete där du fördjupar dig i ett ämne under några veckor. Temastudierna är ämnesövergripande och där ingår olika ämnen såsom samhällskunskap, naturkunskap, historia och religion. Temaundervisningen ger dig möjligheten att öka din kunskap och förståelse för omvärlden.

Exempel på temaarbeten: 

 • En hållbar framtid
 • Identitet, kropp och tanke
 • Jordens historia från Big Bang till idag 
 • Tro och vetande
 • Drömmen och fred och frihet

För att kunna bli antagen på Fokus: Människa och miljö behöver du vara godkänd i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, naturkunskap 1a1 (eller påbörjad Na 1b) och matematik 1. Har du gått Fokus: första året hos oss är du behörig.

I kursen använder vi Chromebook och Google for Education som ett naturligt hjälpmedel i undervisningen.

Studierna är dels förlagda i skolan ca 20 timmar per vecka och dels som egen studietid (hemarbete) ca 20 timmar per vecka då du förväntas arbeta på egen hand utanför schemalagd undervisningstid. Undervisningen är kostnadsfri men materialavgift tillkommer. Kursen är CSN-berättigad.

Få en bredare förståelse om dig själv, dina medmänniskor samt din omvärld i folkhögskolans unika arbetssätt!

 

Läs om hur antagningen går till.

Hantering av personuppgifte

Nästa kursstart: 10 januari 2022

Sista ansökningsdag: Löpande i mån av plats

Förkunskapskrav: svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, matematik 1, naturkunskap 1a1 (eller påbörjad Na1b)

Studietakt: 100 %, minst 1 år

Terminstider: 210830-211217 och 220110-220603

Materialavgift: 2600 kr/läsår

Vår deltagare Ylva, berättar om skolan

Titta på kursledaren Elisabet som berättar om Fokus: Människa och miljö

Kursen kommer att genomföras på distans om samhällsläget kräver det.