Fokus: Människa och natur

Är du intresserad av att i framtiden jobba nära människor eller natur? Tycker du det skulle vara intressant att veta mer om hållbarhet och miljö? Kanske tänker du senare gå ett naturvetenskapligt basår?

I denna kurs får du dyka ner i studier om oss som människor och vår plats här på jorden.  När du är klar har du grundläggande gymnasiebehörighet och kan gå vidare till studier på högskola/universitet eller yrkeshögskola. 
 

Du har möjlighet att läsa nedanstående ämnen:

 • Svenska 2, 3 eller svenska som andraspråk 2, 3
 • Engelska 5 eller 6
 • Samhällskunskap 1a1 eller 1b
 • Naturkunskap 1a2 och 2
 • Religion 1
 • Historia 1a1 eller 1b
 • Matematik 2a/b eller 3b

En del av folkhögskoletanken är att vi lär oss av varandra och tillsammans skapar vår kunskap. Därför jobbar vi ofta ihop med grupparbeten och diskussioner. Vi jobbar även tematiskt och ämnesövergripande vad gäller ett flertal ämnen i något vi helt enkelt kallar Tema. 

Tema är ett slags projektarbete där du fördjupar dig i ett ämne under några veckor. Temastudierna är ämnesövergripande och där ingår olika ämnen såsom samhällskunskap, naturkunskap, historia och religion. Temaundervisningen ger dig möjligheten att öka din kunskap och förståelse för omvärlden.

Exempel på temaarbeten: 

 • En hållbar framtid
 • Identitet, kropp och tanke
 • Jordens historia från Big Bang till idag 
 • Tro och vetande
 • Drömmen och fred och frihet

För att kunna bli antagen på Fokus: Människa och natur behöver du vara godkänd i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 och naturkunskap 1a1 (eller påbörjad Na 1b). Har du gått Fokus: Första steget hos oss är du behörig.

I kursen använder vi Chromebook och Google for Education som ett naturligt hjälpmedel i undervisningen.

Studierna är dels förlagda i skolan ca 20 timmar per vecka och dels som egen studietid (hemarbete) ca 20 timmar per vecka då du förväntas arbeta på egen hand utanför schemalagd undervisningstid. Undervisningen är kostnadsfri men materialavgift tillkommer. Kursen är CSN-berättigad.

Få en bredare förståelse om dig själv, dina medmänniskor samt din omvärld i folkhögskolans unika arbetssätt!

 

Läs om hur antagningen går till.

Hantering av personuppgifter

Nästa kursstart: 19 augusti 2024

Sista ansökningsdag: 15 maj 2024 (vi gör löpande antagning så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt)

Förkunskapskrav: svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, naturkunskap 1a1 (eller påbörjad Na1b)

Studietakt: 100 %, minst 1 år

Terminstider: 240110-240604 och 240819-241220

Materialavgift: 2600 kr/läsår

Vår deltagare Ylva, berättar om skolan

Lägg märke till att du ansöker till Allmän kurs på gymnasienivå. Blir du antagen placerar skolan dig i den kurs som passar dina förkunskaper och önskemål.