Fokus: Människa och samhälle

Är det dags att plugga? Vill du ta tag i dina studier? Vill du sikta på att få din gymnasiebehörighet? Om detta stämmer på dig och du är intresserad av studier om samhället utifrån sociala frågor så passar denna kurs dig!

Kursen vänder sig till dig som har 1-2 år kvar på gymnasienivå och är klar med svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, och riktar sig till dig som är nyfiken på det som handlar om människor och livet  – på både individ- och gruppnivå; sociologi, pedagogik, psykologi och olika typer av socialt arbete.

Långholmens Folkhögskola har ett starkt samhällsengagemang och i kurserna arbetar vi tematiskt och ämnesövergripande. Vi arbetar med frågor som rör socialt arbete, mänskliga rättigheter, livsvillkor, identitet och normer samt arbetsrätt och fackföreningarnas betydelse. Grupparbeten och diskussioner är viktiga i undervisningen eftersom vi anser att kunskap är något vi skapar tillsammans. I kursen ingår också lektionsarbete, föreläsningar, studiebesök, enskilda arbeten, uppsatsskrivning och ämnesövergripande projektarbeten.

När du läser allmän kurs så läser du samtliga ämnen gällande tema, samt kärnämnen. Svenska och Tema läser du mest med din klass, och ibland arbetar vi i tvärgrupper med de andra gymnasiekurserna. Tema är ett slags projektarbete då du fördjupar dig i ett ämne under några veckor. I temastudierna ingår olika ämnen såsom historia, samhällskunskap, religion och naturkunskap.

När du läser Fokus: Människa och samhälle har du möjlighet att läsa nedanstående ämnen:

 • Svenska 2, 3 eller svenska som andraspråk 2, 3
 • Engelska 5, 6 eller 7
 • Samhällskunskap 1a1 eller 1b
 • Naturkunskap 1a1 eller 1b 
 • Religion 1
 • Historia 1a1 eller 1b
 • Matematik 1a/b, 2 a/b eller 3b

Exempel på temaarbeten:

 • En hållbar framtid
 • Normer och identitet
 • Demokrati nu och då 
 • Tro och tvivel 
 • Drömmen om fred och frihet
 • Arbetsmarknad och vidare studier

När du är klar med kursen är du behörig till universitet/högskola eller yrkeshögskola och kan läsa t.ex. till beteendevetare, lärare, socialpedagog, socionom eller liknande. Du kan också läsa  universitetskurser inom en mängd olika ämnen som t ex kriminologi, sociologi, juridik, pedagogik etc. 

Studierna är dels förlagda i skolan ca 20 timmar och dels som egen studietid (hemarbete) ca 20 timmar per vecka. Vi använder Chromebook och Google for Education. Kursen är CSN-berättigad.

Lär dig mer om individer och hur de fungerar på gruppnivå och samhällsnivå. Du får tydligare insikt i hur du själv fungerar och dessutom blir du behörig till högre studier! Välkommen till oss!
 

Läs mer om att studera på allmän kurs och titta på filmen som visar skolan.

Läs om hur antagningen går till.

Hantering av personuppgifter.

Nästa kursstart: 19 augusti 2024

Sista ansökningsdag: 15 maj 2024 (vi gör löpande antagning så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt)

Förkunskapskrav: svenska på grundskolenivå

Studietakt: 100 %, minst 1 år

Terminstider: 240110-240604 och 240819-241220

Materialavgift: 2600 kr/läsår

Hur är det att plugga på Långholmens folkhögskola? Lyssna på Jenny - kursledare på Fokus: Människa och samhälle

Så här tycker vår deltagare Ronja om sin studietid

Lägg märke till att du ansöker till Allmän kurs på gymnasienivå. Blir du antagen placerar skolan dig i den kurs som passar dina förkunskaper och önskemål.