Fokus: Samhälle – individ och grupp

Är det dags att plugga? Vill du ta tag i dina studier? Vill du sikta på att få din gymnasiebehörighet? Om detta stämmer på dig och du är intresserad av studier om samhället utifrån sociala frågor så passar denna kurs dig!

Kursen vänder sig till dig som har 1-2 år kvar på gymnasienivå och är klar med svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, och riktar sig till dig som är nyfiken på det som handlar om människor och livet  – på både individ- och gruppnivå; sociologi, pedagogik, psykologi och olika typer av socialt arbete.

Långholmens Folkhögskola har ett starkt samhällsengagemang och i kurserna arbetar vi tematiskt och ämnesövergripande. Vi arbetar med frågor som rör socialt arbete, mänskliga rättigheter, livsvillkor, identitet och normer samt arbetsrätt och fackföreningarnas betydelse. Grupparbeten och diskussioner är viktiga i undervisningen eftersom vi anser att kunskap är något vi skapar tillsammans. I kursen ingår också lektionsarbete, föreläsningar, studiebesök, enskilda arbeten, uppsatsskrivning och ämnesövergripande projektarbeten.

När du läser allmän kurs så läser du samtliga ämnen gällande tema, samt kärnämnen. Svenska och Tema läser du mest med din klass, och ibland arbetar vi i tvärgrupper med de andra gymnasiekurserna. Tema är ett slags projektarbete då du fördjupar dig i ett ämne under några veckor. I temastudierna ingår olika ämnen såsom historia, samhällskunskap, religion och naturkunskap.

Observera att du fr.o.m höstterminen -20 inte kan läsa Naturkunskap 2 på denna kurs, utan bara på Fokus: Människa och miljö.

När du läser Fokus: Samhälle – individ och grupp har du möjlighet att läsa nedanstående ämnen:

 • Svenska 2, 3 eller svenska som andraspråk 2, 3
 • Engelska 5, 6 eller 7
 • Samhällskunskap 1a1 eller 1b
 • Naturkunskap 1a1 eller 1b 
 • Religion 1
 • Historia 1a1 eller 1b
 • Matematik 1a/b, 2 a/b eller 3b

Exempel på temaarbeten:

 • En hållbar framtid
 • Normer och identitet
 • Demokrati nu och då 
 • Tro och tvivel 
 • Drömmen om fred och frihet
 • Arbetsmarknad och vidare studier

När du är klar med kursen är du behörig till universitet/högskola eller yrkeshögskola och kan läsa t.ex. till beteendevetare, lärare, socialpedagog, socionom eller liknande. Du kan också läsa  universitetskurser inom en mängd olika ämnen som t ex kriminologi, sociologi, juridik, pedagogik etc. 

Studierna är dels förlagda i skolan ca 20 timmar och dels som egen studietid (hemarbete) ca 20 timmar per vecka. Vi använder Chromebook och Google for Education. Kursen är CSN-berättigad.

Lär dig mer om individer och hur de fungerar i olika grupper. Du får tydligare insikt i hur du själv fungerar och dessutom blir du behörig till högre studier! Välkommen till oss!
 

 Läs mer om att studera på allmän kurs och titta på filmen som visar skolan.

Läs om hur antagningen går till.

Hantering av personuppgifter.

Nästa kursstart: 10 januari 2022

Sista ansökningsdag: 1 december 2021

Förkunskapskrav: svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

Studietakt: 100 %, minst 1 år

Terminstider: 210830-211217 och 220110-220603

Materialavgift: 2600 kr/läsår

Så här tycker vår deltagare Ronja om sin studietid

Kursledaren Jenny berättar om Fokus: Samhälle - individ och grupp

Kursen kommer att genomföras på distans om samhällsläget kräver det.