Fokus: Samhälle

En allmän kurs för dig som vill fördjupa dig i samhällsfrågor, teoretiskt och praktiskt. Kursen vänder sig till dig som har 1-2 år kvar på gymnasienivå och är klar med svenska 1 eller svenska som andraspråk 1.

Du har möjlighet att läsa nedanstående ämnen:

  • Svenska 2, 3 eller svenska som andraspråk 2, 3
  • Engelska 5, 6 eller 7
  • Samhällskunskap 1a1 eller 1b
  • Naturkunskap 1a1 eller 1b och 2
  • Religion 1
  • Historia 1a1 eller 1b
  • Matematik 1a/b, 2 a/b eller 3b


Kursen ger dig behörighet till vidare studier inom bland annat statsvetenskap, internationella relationer, genusvetenskap, mänskliga rättigheter, juridik, journalistik, kommunikationsvetenskap och kulturvetare.

På Långholmens folkhögskola genomsyras utbildningarna av ett starkt samhällsengagemang. I undervisningen arbetar vi tematiskt och ämnesövergripande vilket ger dig möjligheten att öka din kunskap och förståelse för omvärlden. Vi tror på ett livslångt lärande och därför läser du alla ämnen under hela din studietid. Stor tonvikt läggs på grupparbete och diskussioner eftersom vi anser att kunskap är något vi skapar tillsammans. I kursen ingår även föreläsningar, studiebesök, enskilda arbeten, uppsatsskrivning, problemlösning och projektarbete.

I kursen använder vi Chromebook och kommunikationssystemet G Suite for Education som ett naturligt hjälpmedel i undervisningen. Studierna är dels förlagda i skolan ca 20 timmar och dels som egen studietid (hemarbete) ca 20 timmar.

Undervisningen är kostnadsfri men materialavgift tillkommer. Kursen är studiemedelsberättigad. 

Läs mer om att studera på allmän kurs.

Läs om hur antagningen går till.

Hantering av personuppgifter.

Nästa kursstart: 9 januari 2020

Sista ansökningsdag: löpande i mån av plats.

Förkunskapskrav: svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

Studietakt: 100 %, minst 1 år

Terminstider: 200109-200603 och 200824-201211

Materialavgift: 2600 kr/läsår

Stäng meny