Handledar- och verksamhetsledarutbildning för sociala företag, distans

Kursen vänder sig till dig som arbetar i ett arbetsintegrerande socialt företag eller till dig som planerar eller vill göra det.

Kursen ger dig ett stöd i rollen som ledare och ger samtidigt konkreta kunskaper om det sociala företagandet i förhållande till bl a kommuner, Arbetsförmedling och det privata näringslivet. Detta är en bra chans att fånga in en spännande, men komplex, roll. Samtidigt skapar du dig ett värdefullt nätverk över hela landet.

Det är en distansutbildning, 50%, med sex fysiska träffar under ett läsår. Mellan de fysiska träffarna är det uppgifter, studiebesök och litteraturstudier som ibland löses enskilt och ibland i grupp. Gruppträffarna är i huvudsak via internet. Tillgång till och viss vana vid dator är därför nödvändig. Kursledare är Eva Laurelii och Bosse Blideman som har mångårig vana av utvecklingsarbete om arbetsintegrerande sociala företag. Till varje träff bjuds också externa föreläsare in.

Dina studier sker på halvtid och uppfyller CSN krav för halvtidsstudier.

Antagning är giltig när en materialavgift om 500 kronor är inbetalad till skolan. I avgiften ingår bl a den obligatoriska kursboken Sociala företag vidgar arbetsmarknaden.

Kost och logi ingår inte i kursen. Huvuddelen av maten caterar vi till självkostnadspris från sociala företag.

Efter avslutad utbildning får varje deltagare ett Diplom med kursmomenten redovisade vid minst 80 % närvaro och om uppgifterna är fullgjorda. Övriga får kursintyg.

Hantering av personuppgifter.

“Det är en inspirerande utbildning – med både själva upplägget av innehållet och chansen att träffa likasinnade.”

Michael von Brömsen, Eko Clean i Värnersbog

“En bred utbildning med mycket bra info om det mesta som rör socialt företagande.”

Anna Lundh, Café REKOmmenderas i Växjö

Kurslängd: ett läsår

Studietakt: halvtid, 50 %

Terminstider: 1900819-191213 och 200107-200529

Fysiska distansträffar ht-19: 2-3 september, 28-29 oktober, 9-10 december

Fysiska distansträffar vt-20: 27-28 januari, 30-31 mars, 25-26 maj

Sista ansökningsdag: löpande i mån av plats

Avgiften för studiematerial: 500 kr/läsår

Stäng meny