Långholmens författarskola –  Kvinnoliv, distans deltid  

Hitta till ditt eget skrivande

Kvinnoliv är en distanskurs med närträffar som vänder sig till dig som är intresserad av att skriva skönlitterära texter utifrån erfarenheter av kvinnors liv, i samtiden och historiskt. Kursen är ett samarbete med Fredrika Bremer-förbundet.

Kursen Kvinnoliv är till för dig som vill skriva och reflektera kring det och de som påverkat kvinnors vardag och makt att forma sina egna liv, för hundra år sedan och fram till idag. Du kommer att få möjlighet att orientera dig i det skönlitterära skrivandets hantverk och att pröva olika stilistiska grepp.
Andra inslag på kursen kommer att vara läsning och diskussion av etablerade författares texter och en orientering i grundläggande berättartekniska begrepp. Vi lägger upp kursen tillsammans med inslag av eget skrivande, litteratur, författarbesök, kvinnohistoria och textsamtal.

Grunden för undervisningen kommer att vara deltagarnas eget skrivande utifrån de uppgifter som ges, läsningen av varandras texter, textsamtal och konstruktiv respons. Vid närträffarna på Långholmens folkhögskola i Sundbyberg behandlas olika kvinnohistoriska teman. Du kommer också få möjlighet att fördjupa ditt eget skrivande i en basgrupp.

Kursen genomförs som ett samarbete mellan Långholmens folkhögskola och Fredrika Bremer-förbundet. Kvinnoliv är en halvfartskurs med närträffar med start augusti 2023. Kursen vänder sig till dig som identifierar dig som kvinna.

Kommunikationen mellan kursledaren och deltagarna och mellan deltagarna själva kommer huvudsakligen att skötas via e-post samt Google classroom. Vi kommer också att ha tre fysiska träffar under terminen samt en digital handledning. Kursen förutsätter att du har tillgång till dator och internetuppkoppling. Du behöver kunna avsätta 20 timmar i veckan åt arbetet på kursen. 

Långholmens folkhögskola ligger vackert mitt i Sundbyberg. Det finns hotell i närheten och flera matställen. Skolan är en del av arbetarrörelsen och står för alla människors lika värde.

Som en del av samarbetet med Fredrika Bremer-förbundet har deltagare som passar in på sökkriterierna, möjlighet att söka stipendium som bekostar kursavgiften, med eller utan boende. Detta görs i samband med att du skickar in din ansökan.

Inslag på kursen görs i samarbete med Genealogiska föreningen.

 

Hantering av personuppgifter.

sfd2021_frilagd_gf_med_text

Kursen ges i samverkan med Fredrika Bremer-förbundet. Förbundet har genom olika stiftelser de förvaltar, möjlighet att genom stipendium bekosta delar av din kursavgift om du passar in på stiftelsernas sökkriterier. Dessa kriterier är:

  • Du som har juridiskt kön kvinna och deklarerade en årsinkomst på mindre än 210 000 kronor under 2021.
  • Du som har juridiskt kön kvinna, är ensamstående och har minst en gymnasieutbildning eller motsvarande.

För att söka stipendiet behöver du komma in med dokument för verifiering. De dokument du ska ladda upp är:

  • Personbevis (där civilstånd framgår), finns att ladda ner eller beställa på Skatteverkets hemsida
  • Med skattebesked avses Skatteverkets skattebesked för inkomståret 2021. Du hittar denna på Skatteverkets hemsida under Mina sidor – skatter och deklarationer – beslutade skatteuppgifter. Ladda ner pdf:en och bifoga den i din ansökan. 

Nästa kursstart: 17 augusti 2023

Kurstid: 230817-231220

Kurslängd: 1 termin

Studietakt: 50%

Sista ansökningsdag: 

Fysiska distansträffar ht -23: 1-2 september, 13-14 oktober, 8-9 december

Avgift för studiematerial: 950 kr