Ledarskapet och gruppen – fortsättningskurs, distans

Fördjupad ledarskapsutbildning 

Har du gått kursen Ledarskapet och gruppen och fick mersmak? Nu har du chansen att läsa en fortsättningskurs som fördjupar och utvecklar dina kunskaper från grundkursen.

Kursen är på 50% distans. Det praktiska upplägget liknar grundkursens: Tre faktiska utbildningsträffar på Långholmens folkhögskola, individuella uppgifter mellan träffarna, två böcker att läsa, basgruppsmöten och bollplankssamtal. Även här kommer vi använda Google Education så du behöver ha tillgång till en dator. 

Utbildningsgruppen blir återigen en viktig del i studierna och du behöver en grupp på hemmaplan att relatera till (i arbetet, föreningssammanhang…) under kursen. Du får två individuella coachsamtal där dina behov styr innehållet.

Basområden i kursen är “Min ledarskapsdeklaration” som löper som en röd tråd genom utbildningen, fördjupad självreflektion med Element B självskattning (FIRO), värderad riktning – fördjupat arbete med den egna värdegrunden, hälsofrämjande ledarskap med utgångspunkt i deltagarna själva – hur förebygger vi stress och utmattning?, coaching – fördjupade teoretiska kunskaper och mer praktisk träning, utvecklande ledarskap – fördjupade kunskaper, ledarskapsdilemman – kursdeltagarnas egna exempel, feedback – mer praktisk träning, konflikthantering – fördjupade kunskaper samt arbete med deltagarnas egna konflikter som case.

Efter avslutad utbildning får varje deltagare ett kursintyg med kursmoment redovisade vid minst 80% närvaro och om uppgifterna är fullgjorda. Undervisningen är kostnadsfri men materialavgift tillkommer. Kursen är studiemedelsberättigad. 

Kursen vänder sig till dig som:

  • Har gått kursen Ledarskapet och gruppen
  • Vill fördjupa och utöka dina kunskaper från baskursen
  • Har en grupp att relatera till på hemmaplan
  • Har ett ledaruppdrag eller planerar/är på väg att få ett

För att kunna bli antagen till kursen behöver du:

  • Kunna delta hela dagarna på de tre obligatoriska kurstillfällena (lördagen 9.30-17, söndagen 8.30-16)
  • Ha möjlighet att ha dina två coachtillfällen (á 1 timme) per telefon på dagtid
  • Ha utrymme/flexibilitet att möta din utbildningsgrupp digitalt mellan träffarna (8 möten á 1,5 timmar på tid ni bestämmer själva)
  • Kunna stämma av med en kurskamrat 45 minuter per telefon varje vecka

Ansökan 

Bifoga ett brev där du redogör för varför du vill gå kursen i minst 50 ord.

Kursledare

Kursledare är Gabriella Bauer som har utvecklat grupper och deras chefer på alla nivåer i både privat och offentlig sektor, sedan år 2000. Gabriella är utbildad lärare, coach och UGL-handledare och har själv jobbat som chef i skolan och äldrevården.

Hantering av personuppgifter. 

Nästa kursstart: 15 augusti 2022

Kurstid: 220815-221216

Fysiska distansträffar ht -22: 18-19 augusti, 8-9 oktober, 19-20 november 

Kurslängd: 1 termin 

Studietakt: halvtid, 50 % på distans

Sista ansökningsdag: 15 maj 2022

Avgift: 1500 kr för studiematerial. I kursavgiften inkluderas två böcker samt digitalt material.  

Kost och logi ingår inte i kursen.