Ledarskapet och gruppen, distanskurs

Ledarskapsutbildning och individuell coaching

Det här är en utbildning där du, samtidigt som du växer som människa och ledare får en konkret verktygslåda i ledarskap. Arbetssättet under kursen är processinriktat, praktiskt, teoretiskt väl förankrat och med klar koppling till vardagen. Vi kommer att arbeta med alla metoder/verktyg under utbildningen både individuellt och i grupp.

Kursen är på distans 50% med tre faktiska utbildningsträffar på Långholmens Folkhögskola. Mellan träffarna har ni individuella uppgifter, grupparbeten och litteraturstudier. Vi kommer att använda Google Education så du behöver ha viss datorvana och tillgång till en dator.

Utbildningsgruppen blir en viktig del i studierna. Du behöver en grupp på hemmaplan att relatera till (i arbetet, föreningssammanhang…) under kursen.

Basområden i kursen är utvecklande ledarskap, gruppers utveckling, personliga drivkrafter, coaching i ledarskapet, kommunikation (feedback, medarbetarsamtal, svåra samtal), konflikthantering (metoder att förebygga och hantera), värdegrundsarbete, möteseffektivitet, kvalitetssäkring och uppföljning.

Utöver detta får du 2 individuella coachsamtal där dina behov styr innehållet.

Efter avslutad utbildning får varje deltagare ett kursintyg med kursmoment redovisade vid minst 80% närvaro och om uppgifterna är fullgjorda. Undervisningen är kostnadsfri men materialavgift tillkommer. Kursen är studiemedelsberättigad. 

Kursen vänder sig till dig som vill:

  • Bli ledare/chef eller redan är det.
  • Öka din förmåga att hantera och utveckla arbetsgrupper och individer
  • Få fördjupade kunskaper om dig själv som ledare och individ
  • Bli bättre på att kommunicera och hantera konflikter
  • Få ett nätverk av nya kollegor

För att kunna bli antagen till kursen behöver du:

  • Kunna delta hela dagarna på de tre obligatoriska kurstillfällena (lördagen 9.30-17, söndagen 8.30-16)
  • Ha möjlighet att ha dina två coachtillfällen (á 1 timme) per telefon på dagtid
  • Ha utrymme/flexibilitet att möta din utbildningsgrupp digitalt mellan träffarna (8 möten á 2 timmar på tid ni bestämmer själva)
  • Kunna stämma av med en kurskamrat 45 minuter per telefon varje vecka

Ansökan 

Bifoga ett personligt brev där du berättar var du arbetar och arbetsuppgifter. Vad fick dig att välja den här kursen? Är du eller har du varit ledare/chef? Berätta lite om dina erfarenheter. Vad skulle du vilja uppnå med kursen?

Kursledare

Kursledare är Gabriella Bauer som har utvecklat grupper och deras chefer på alla nivåer i både privat och offentlig sektor, sedan år 2000. Gabriella är utbildad lärare, coach och UGL-handledare och har själv jobbat som chef i skolan och äldrevården.

Hantering av personuppgifter.

“Kursen har lyckats med att både utveckla mitt ledarskap, min syn på medarbetarskap och gett mig viktiga självinsikter för att kunna leda andra. Jag har fått insikter om konflikthantering som tagit udden av det obehag ordet konflikt stod för tidigare. Kursen har på denna korta tid uppnått alla de mål jag hade med att söka utbildningen. Jag kan med varm hand rekommendera att göra den här investeringen i sig själv.”

Anna, affärsområdescontroller som gick grundkursen vt-17 och fortsättningskursen vt -21.

“En av de bästa utbildningar jag gått. Mycket bra upplägg och väl genomarbetat material som ger massor av värdefulla insikter och praktiska verktyg för att lösa de problem man kan stöta på. Engagerad kursledare som ställer krav på deltagarna och du får utmana dig själv, både individuellt men också i grupp. Det var fantastiskt lärorikt! Ett måste för alla som vill arbeta med ledarskap och grupprocesser.”

Chefsassistent som gick kursen vt-18.

“Fantastiskt bra utbildning. Variationen mellan teori och upplevelsebaserat lärande gör att kunskaperna befästs på ett djupare plan. Jag växte som människa både privat och i mitt yrkesliv under den här utbildningen”

Socialpedagog som gick kursen ht-18

Nästa kursstart: 12 augusti 2024

Kurstid: 240110-240604 och 240812-241220

Fysiska distansträffar vt -24: 13-14 januari, 2-3 mars, 20-21 april

Fysiska distansträffar ht -24: 17-18 augusti, 28-29 september, 16-17 november

Kurslängd: 1 termin 

Studietakt: halvtid, 50 % på distans

Sista ansökningsdag: 15 maj 2024

Avgift: 3500 kr för studiematerial. I kursavgiften inkluderas två böcker, digitalt material och kartläggningen Total SDI – ett omfattande material kring personliga styrkor och beteende i konflikt. Läs mer här: Total SDI   

Kost och logi ingår inte i kursen.