Ledarutbildning för arbetsintegrerande sociala företag – tema gruppdynamik, delaktighet och konflikthantering i ASF Distans halvtid

Kursen vänder sig till dig som arbetar i en ledande roll i ett socialt företag (ASF) samt till dig som planerar eller vill göra det. Samtidigt får du ett intressant nätverk och tar del av andras erfarenheter. Kursen bygger på de erfarenheter som vi har efter 11 års utbildningar för ASF.

Vi vänder oss även till dig som gått tidigare ledarutbildningar som vill bygga på eller

uppdatera dina kunskaper och färdigheter. Kursen ger dig ett tydligt stöd i rollen som
operativ ledare och/eller handledare. Den ger dig kunskaper om det
arbetsintegrerande sociala företagandets teamutveckling med fokus på tre områden:

  • Ditt personliga ledarskap och utvecklingen av din ledarroll i ett litet företag
    som präglas av delaktighet, medarbetarnas engagemang och utveckling
  • Ledarskap som bygger team, utvecklar gruppen och därvid stärker individerna
  • Ledarskap som klarar att hantera konflikter i en ständigt skiftande grupp

Det är en distansutbildning, 50%, med tre kurspass under en termin, våren 2022.
Det första och sista passet på sker på skolan i Sundbyberg söndag em till tisdag fm.
Det andra, digitala kursblocket, sker under fyra vardagsförmiddagar.

Datum för kursträffar:

  • 26 januari. En timme på fm via Zoom
  • 6-8 februari. Block 1 på skolan
  • 24-25 och 28-29 mars. Block 2, förmiddagar via Zoom
  • 15-17 maj. Block 3 på skolan

Formell kursstart är 10:e januari. Inför alla tre kurspassen är det uppgifter och
litteraturstudier som ibland sker enskilt och ibland i grupp. Gruppträffar sker även via
internet/Zoom. Tillgång till och viss vana vid dator är därför nödvändig. Kursledare är
Jan Forslund som har mångårig vana av utvecklingsarbete med arbetsintegrerande
sociala företag. Till varje pass bjuds externa föreläsare in – både erfarna och
framgångsrika ledare från ASF i hela landet och externa experter på olika områden.

Kursen genomförs av SKOOPI Stockholm på uppdrag av Långholmens
folkhögskola och i samverkan med kooperativet Tanke & Handling.
Dina studier sker på halvtid och uppfyller CSN krav för halvtidsstudier. Antagning är
giltig när en materialavgift om 750 kronor är inbetalad till skolan. I avgiften ingår viss
kurslitteratur.

Lite tips

Kost och logi ingår inte i kursens två kurspass på skolan i Sundbyberg. Huvuddelen
av maten beställer vi till självkostnadspris från sociala företag, fika ordnar vi
tillsammans. Boende finns tillgängligt nära skolan. Vi ger tips på lämpliga boenden i
närheten. Skolan ligger nära Sundbybergs station, därför är det lätt att ta sig till
skolan med tunnelbana, tvärbana, pendeltåg och regionaltåg.
Efter avslutad utbildning får varje deltagare ett kursintyg med kursmomenten
redovisade vid minst 80 % närvaro och om alla hemuppgifterna är fullgjorda. 
Undrar du över något, hör av dig till Jan Forslund, SKOOPI, jan@skoopi.coop eller
Bosse Blideman, Tanke & Handling, bosse@tankeochhandling.coop.

Hantering av personuppgifter.

“Det är en inspirerande utbildning – med både själva upplägget av innehållet och chansen att träffa likasinnade.”

Michael von Brömsen, Eko Clean i Värnersbog

“En bred utbildning med mycket bra info om det mesta som rör socialt företagande.”

Anna Lundh, Café REKOmmenderas i Växjö

Kurslängd: en termin

Studietakt: halvtid, 50 %

Sista ansökningsdag: Löpande i mån av plats

Terminstider: 220110-220603

Avgiften för studiematerial: 750 kr