Ledarutbildning för arbetsintegrerande sociala företag – tre branscher 

Distans halvtid

Skoopi Stockholm och Långholmens folkhögskola är glada att erbjuda ASF i Sverige tre branschvisa utbildningar vårterminen 2022 till ASF som arbetar inom återbruk/second hand, hunddagis eller café/restaurang

Helt nytt upplägg

Vi tänker oss tre fysiska träffar i Umeå, Åkersberga/Stockholm och Göteborg. Det är roligt att äntligen få träffas igen och det är ett mervärde att få träffa sina kurskamrater, tillika branschkompisar.

Antal

Vi har bara 9 platser per bransch.

Tid

Träffarna är söndag eftermiddag – tisdag förmiddag. Start: söndag 30 januari.

Ekonomi

Utbildningen är kostnadsfri. Det är en anmälningsavgift på 500 kr som bekostar litteraturinköp. För att kostnaden för resor inte ska hindra någon att söka, vill vi ge ett resebidrag på 1.000 kr/person och kurstillfälle för resa till de orter som ligger längst bort från er.

Upplägg

Det blir en individuell uppgift till varje kurstillfälle. Vid varje träff blir det ett studiebesök per bransch, dvs hunddagis-gänget besöker ett hunddagis, osv. Studiebesöken förbereds noga och redovisas av respektive branschgrupp gemensamt för hela gruppen. Då redovisas allmängiltiga frågeställningar om delaktighet, affärsmässighet, utmaningar, etc.

Preliminärt inbjuds en föreläsare för respektive bransch till varje träff, samt en föreläsare runt branschöverskridande ämnen som t ex prissättning.

Vi kommer att utse biträdande kursledning med tre personer från respektive bransch bland kursdeltagarna. De får mot betalning hjälpa till att planera innehållet för sin del i kursen (hör gärna av dig om du är intresserad). Upplägget bygger mycket på nätverk och gemensamt ansvarstagande.

Covid

Vi förutsätter att vårt upplägg stämmer överens med rådande regler. I annat fall görs nödvändiga förändringar. Skolan uppmanar alla deltagare att vaccinera sig med tanke på omsorg om både sig själva och sin omgivning. Skulle vi vara tvungna att göra ändringar av covid-skäl, har vi stor och god erfarenhet av undervisning i digital form.

Uttagning

Detta är en unik utbildning inom ASF-världen och vi tror att den kommer att röna stort intresse. Vi prioriterar:

  • De tre som vill vara biträdande kursledning
  • Aktivt deltagande i ett ASF
  • Geografisk spridning
  • Många företag (i den mån fler söker från samma företag)

Information

Kontakta gärna mig och du undrar över något!
bosse.blideman@skoopi.coop

Tel 0705-176 176

Dina studier sker på halvtid och uppfyller CSN krav för halvtidsstudier.

Hantering av personuppgifter.

“Det är en inspirerande utbildning – med både själva upplägget av innehållet och chansen att träffa likasinnade.”

Michael von Brömsen, Eko Clean i Värnersbog

Kurslängd: en termin

Studietakt: halvtid, 50 %

Sista ansökningsdag: 21 januari 2022

Terminstider: 220130-220603

Fysiska distansträffar vt -22: mer info kommer

Avgiften för studiematerial: 750 kr