Ledarutbildning för arbetsintegrerande sociala företag, distans

Kursen vänder sig till dig som arbetar i en ledande roll i ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) eller till dig som planerar eller vill göra det. 

Ta chansen att vara med i den enda nationella utbildningen i landet för ledare i ASF. Samtidigt får du ett intressant nätverk och tar del av andras erfarenheter.

 

Kursen ger dig ett stöd i rollen som operativ ledare och/eller handledare. Den ger dig kunskaper om det arbetsintegrerande sociala företagandets affärsutveckling med tydligt fokus på tre teman som löper parallellt under utbildningen.

  • Ditt personliga ledarskap och utvecklingen av din ledarroll i ett litet företag som präglas av delaktighet, medarbetarnas engagemang och utveckling.
  • Ledarskap som utvecklar företagets rutiner, organisation och kvalitetsarbete inklusive kraven för certifiering.
  • Ledning för affärer och relationer med den offentliga sektorn via offentlig upphandling och IOP. Ledning för affärer med privatpersoner, ideell sektor och privat näringsliv. Det vi kallar den dubbla affärsidéen

Det är en distansutbildning, 50%, med tre kurspass under en termin. De två första passen sker digitalt över Zoom och det sista passet sker på skolan i Sundbyberg, om möjligt. De digitala mötena sker på vardagsförmiddagar och det avslutande mötet sker söndag-tisdag för att säkra att lokalerna tillåter av Folkhälsomyndigheten rekommenderad fysisk distans mellan kursdeltagarna. 

  • Pass 1 över Zoom torsdag-fredag 9-10 september samt måndag -tisdag 13-14 september kl. 08.30-12.00 (Innan pass 1 får du en hemuppgift som skickas vid kursstart 16 augusti)
  • Pass 2 över Zoom torsdag-fredag 21-22 oktober och måndag-tisdag 25-26 oktober kl 8.30-12.30.
  • Pass 3 på skolan söndag 5 december kl 13.00-17.00, måndag 6 december kl 09.00-13.00 och 14.00-17.00, samt tisdag 7 december kl 09.00-13.00.

Inför all tre kurspassen är det uppgifter och litteraturstudier som ibland löses enskilt och ibland i grupp. Gruppträffar sker via Zoom. Tillgång till och viss vana vid dator är därför nödvändig. Kursledare är Jan Forslund som har mångårig vana av utvecklingsarbete med arbetsintegrerande sociala företag. Till varje pass bjuds också externa föreläsare in – bl. a. erfarna och framgångsrika ledare från ASF i hela landet och externa experter på olika områden.

Kursen genomförs av SKOOPI Stockholm på uppdrag av Långholmens folkhögskola och i samverkan med kooperativet Tanke och Handling.

Dina studier sker på halvtid och uppfyller CSN krav för halvtidsstudier.

Antagning är giltig när en materialavgift om 750 kronor är inbetalad till skolan. I avgiften ingår bl. a. viss kurslitteratur.

Kost och logi ingår inte i kursen. Huvuddelen av maten beställer vi till självkostnadspris från sociala företag, fika ordnar vi tillsammans. Boende finns tillgängligt nära skolan. Vi ger tips på lämpliga boenden i närheten. Skolan ligger nära Sundbybergs station, därför är det lätt att ta sig till skolan med tunnelbana, tvärbana, pendeltåg eller regionaltåg. 

Efter avslutad utbildning får varje deltagare ett diplom med kursmomenten redovisade vid minst 80 % närvaro och om uppgifterna är fullgjorda. 

Undrar du över något, hör av dig till Jan Forslund, SKOOPI, jan@skoopi.coop eller Bosse Bildeman, Tanke och Handling, bosse@tankeochhandling.coop

Hantering av personuppgifter.

“Det är en inspirerande utbildning – med både själva upplägget av innehållet och chansen att träffa likasinnade.”

Michael von Brömsen, Eko Clean i Värnersbog

“En bred utbildning med mycket bra info om det mesta som rör socialt företagande.”

Anna Lundh, Café REKOmmenderas i Växjö

Kurslängd: en termin

Studietakt: halvtid, 50 %

Sista ansökningsdag: 1 december 2021

Terminstider: 210816-211217 och 220110-220603

Fysiska distansträffar ht -21: 5-7 december

Zoomträff ht -21: 9-10 samt 13-14 september, 21-22 samt 25-26 oktober

Fysiska distansträffar vt -22: 6-8 februari, 15-17 maj

Zoomträff vt -22: 24-29 mars

Avgiften för studiematerial: 750 kr