Ledarutbildning för arbetsintegrerande sociala företag, distans

Kursen kan komma köras helt digitalt om läget i Corona-epidemin så kräver. Detta meddelas i så fall alla sökande i god tid innan kursstart.

Kursen vänder sig till dig som arbetar i en ledande roll i ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) eller till dig som planerar eller vill göra det. 

Kursen ger dig ett stöd i rollen som operativ ledare och/eller handledare. Den ger dig kunskaper om det arbetsintegrerande sociala företagandets affärsutveckling med tydligt fokus på tre teman som löper parallellt under utbildningen.

  • Ledarskapets betydelse och form i ett litet företag som präglas av stor delaktighet och engagemang – den inre organisationen och rutinerna.
  • Ledning för bättre affärer och relationer med den offentliga sektorns olika köpare och partners – det ena benet i ett AFS: affärer.
  • Ledning för affärer med privatpersoner, ideell sektor och privat näringsliv – det andra benet i affärerna. Det är ett viktigt utvecklingsområde för alla ASF. 

Det är en distansutbildning, 50%, med tre kurspass under en termin. Enbart första och sista passet sker fysiskt på skolan i Sundbyberg. De två fysiska träffarna sker i samband med helger för att säkra att lokalerna tillåter av Folkhälsomyndigheten rekommenderad fysisk distans mellan kursdeltagarna. 

  • Pass 1 på skolan fredag 5 februari kl. 13.00-söndag 7 februari kl 12.00 (hemuppgift innan)
  • Pass 2 genomförs digitalt över Zoom måndag-tisdag 22-23 mars och torsdag-fredag 25-26 mars kl 8.30-12.30.
  • Pass 3 på skolan fredag 7 maj kl. 13.00 – söndag 9 maj kl. 12. 

Inför all tre kurspassen är det uppgifter, studiebesök och litteraturstudier som ibland löses enskilt och ibland i grupp. Dessa gruppträffar sker via internet/Zoom. Tillgång till och viss vana vid dator är därför nödvändig. Kursledare är Jan Forslund som har mångårig vana av utvecklingsarbete med arbetsintegrerande sociala företag. Till varje pass bjuds också externa föreläsare in – bl. a. erfarna och framgångsrika ledare från ASF i hela landet.

Kursen genomförs av SKOOPI Stockholm på uppdrag av Långholmens folkhögskola och i samverkan med kooperativet Tanke och Handling.

Dina studier sker på halvtid och uppfyller CSN krav för halvtidsstudier.

Antagning är giltig när en materialavgift om 750 kronor är inbetalad till skolan. I avgiften ingår bl. a. viss kurslitteratur.

Kost och logi ingår inte i kursen. Huvuddelen av maten caterar vi till självkostnadspris från sociala företag, fika ordnar vi tillsammans. Boende finns tillgängligt nära skolan. Vi ger tips på lämpliga boenden i närheten. Skolan ligger nära Sundbybergs station, därför är det lätt att ta sig till skolan med tunnelbana, tvärbana, pendeltåg eller regionaltåg. 

Efter avslutad utbildning får varje deltagare ett Diplom med kursmomenten redovisade vid minst 80 % närvaro och om uppgifterna är fullgjorda. 

Undrar du över något, hör av dig till Jan Forslund, SKOOPI, jan@skoopi.coop eller Bosse Bildeman, Tanke och Handling, bosse@tankeochhandling.coop

Hantering av personuppgifter.

“Det är en inspirerande utbildning – med både själva upplägget av innehållet och chansen att träffa likasinnade.”

Michael von Brömsen, Eko Clean i Värnersbog

“En bred utbildning med mycket bra info om det mesta som rör socialt företagande.”

Anna Lundh, Café REKOmmenderas i Växjö

Kurslängd: en termin

Studietakt: halvtid, 50 %

Terminstider: 210107-210526

Fysiska distansträffar vt-21: 5-7 februari och 7-9 maj

Zoomträff: 22-23 mars och 25-26 mars

Avgiften för studiematerial: 750 kr