Mycket mer svenska – kurs på lätt svenska

Lära svenska? Har du svenska som andraspråk och har bott några år i Sverige? Vill du bli bättre på att skriva, läsa och prata svenska? Har du kort utbildningsbakgrund, dvs inte gått 9-årig grundskola i ditt hemland?

Kursen är på lätt svenska. Vi studerar i lugn takt. Det är viktigt att du kan tala och förstå svenska när du börjar kursen. Du behöver också kunna läsa och skriva.

Du får prata, läsa och skriva svenska varje dag på kursen. Lärobok och dator hjälper dig att utveckla svenska språket och du lär dig nya ord, grammatik och uttal. Du får låna en dator på skolan. I datorn finns hjälpmedel som Stava Rex och Oribi talsyntes. 

I kursen jobbar vi tillsammans. Vi övar på att våga prata svenska och vi lär oss samarbeta. Vi lär också känna andra kursdeltagare på skolan i gemensamma temadagar och andra gemensamma aktiviteter. 

Vi läser om hur svenska samhället fungerar och vi gör många studiebesök i Sundbyberg och i Stockholm.

Du går i skolan mellan 8.40 och 14.10 varje dag. För att lära dig svenska bra är det viktigt att du också kan jobba hemma med skoluppgifter.

Kursen är på ett år.

Kursen är på heltid och du kan söka studiemedel hos CSN.

Kom och lär dig mycket mera svenska hos oss!

Hantering av personuppgifter.

Information om folkhögskolor på lätt svenska.

Nästa kursstart: 9 januari 2023

Sista ansökningsdag: Löpande i mån av plats

Studietakt: 100 %, minst 1 år

Terminstid: 220822-221216 och 230109-230602

Materialavgift: 2600 kr/läsår