Odla lokalt - förändra globalt

Vill du ställa om din tillvaro och ta del i en omvälvande förändring av hur vi odlar vår mat och tar hand om våra resurser och varandra?

Odla lokalt – förändra globalt är en praktisk kurs i permakulturodling där vi i konkreta omställningsprojekt arbetar med jorden, maten och samarbetets organisering och visar hur odlingstekniker hör ihop med teoretisk kunskap kring exempelvis biodiversitet, växthusgaser och global politik. Du får tillsammans med andra utforma ett urbant odlinsinitiativ och får förståelse för hus lokala odlingar i nätverk kan svara på globala problem som matsäkerhet, resurskriser och utanförskap.

Vi bygger en urban matpark för alla mitt i Tantolunden där vi har tillgång till 5000 kvm parkmark. Med hjälp av en rad lågteknologiska odlingstekniker, vatteninsamlings- och bevattningsmetoder bygger vi upp jord, olika sorters bäddar, spaljéer, insekts-, humle- och fladdermusbon, odlar  på höjden, sår, planterar, komposterar och lagar mat över öppen eld.

Praktiskt information: Under odlingssäsong arbetar vi utomhus på föreningen Odla ihops odlingar i Tantolunden vid Hornstull. Vi beräknar att det är från höstterminsstart till månadsskiftet okt/nov,  och från mitten av mars till vårterminens slut. Resten av året är vi fråmst i hemklassrummet på Långholmens folkhögskola i Sundbyberg. Undervisningen sker på svenska, viss litteratur är på engelska. Du förväntas ha egna lämpliga arbetskläder för både varmt, kallt och blött väder. Vi kommer vid något tillfälle anlita inspirerande gästlärare som har specialkompetens inom sitt område. Vi kommer göra ungefär ett studiebesök per månad.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig om är genuint intresserad av att odla och leva hållbart och av att tillsammans med andra bygga upp odlings- och omställningsalternativ. Den vänder sig till dig som är intresserad av hur samhället hänger ihop och av att förstå ekologi på djupet. Tidigare kunskaper om odling är inte nödvändigt, men vi vill att du har idéer om projekt du kan utveckla i framtiden.

Hantering av personuppgifter.

Terminstider: 180903 – 181214 samt 190107 – 190531.

Kursen kommer ej genomföras hösten 2019.

Avgiften för studiematerial: 3500 kr/läsåret

Kursintyg: Utfärdas till dig som varit närvarande minst 80 % av kurstiden och som gjort färdigt obligatoriska uppgifter.

Antagningsförfarande: Det finns 18 platser på kursen. Antagning sker i två steg, först med ett personligt brev där du beskriver vem du är, vart du är på väg och varför du vill gå den här utbildningen. Brevet ska vara max 1 A4-sida. Vi vill skapa en heterogen grupp med människor av olika kön, med olika könsidentiteter, i olika åldrar och från olika sociala och kulturella bakgrunder och kommer att att ta hänsyn till det under ansökningsförfarandet, men intresse för ämnet är viktigast.

Stäng meny