Skrivarkurs på distans: Litterär gestaltning

Hitta din författarröst

Litterär gestaltning är en distanskurs på halvtid som vänder sig till dig som skrivit skönlitterära texter tidigare och som vill komma vidare.

Kursen ger dig en orientering i det skönlitterära skrivandets hantverk. Du kommer att få möjlighet att skriva olika former av skönlitteratur, att skriva i olika genrer och att pröva olika stilistiska grepp.

Grunden för undervisningen kommer att vara deltagarnas eget skrivande utifrån de uppgifter som ges, läsningen av deltagarnas texter, textsamtalen och den konstruktiva responsen.

Andra inslag på kursen kommer att vara läsning och diskussion av etablerade författares texter, författarbesök, samt en orientering i grundläggande berättartekniska begrepp.

Kommunikationen mellan kursledaren och deltagarna och mellan deltagarna själva kommer huvudsakligen att skötas via e-post. Vi kommer också att ha fysiska träffar vid fem tillfällen under terminen. Kursen förutsätter att du har tillgång till dator och internetuppkoppling. Du behöver kunna avsätta 20 timmar i veckan åt arbetet på kursen. 

Kursen kan för dig vara ett steg på vägen mot ett eget skrivprojekt. För dig som vill gå vidare med ett eget skrivprojekt finns möjligheten att gå en fortstättningstermin. 

Långholmens folkhögskola ligger vackert mitt i Sundbyberg. Det finns hotell i närheten och flera matställen. Skolan är en del av arbetarrörelsen och står för alla människors lika värde.

 

Hantering av personuppgifter.

“Grundkursen i Litterär gestaltning är en bra början att komma igång, eller få en nystart i sitt skrivande. Skrivuppgifterna ger dig möjlighet både att testa nya teman, genrer eller stilar, eller att prova nya ingångar för att påbörja ett längre projekt. Kursen hjälper dig att ta ditt skrivande på allvar och responsen från lärare och kursare hjälper dig att utvecklas i ditt skrivande”

Malin, kursdeltagare ht-20

Nästa kursstart: 10 januari 2022

Terminstid: 210809-211217 och 220110-220603

Kursträffar ht -21:  fredagar 27/8, 24/9, 22/10, 19/11, 10/12 klockan 10-17.

Kursträffar vt -22:  fredagar 28/1, 25/2, 1/4, 29/4, 27/5 klockan 10-17.

Kurslängd: 1 termin

Studietakt: halvtid, 50%. 

Sista ansökningsdag: 5 december 2021

Avgift för studiematerial: 800 kr

Kursen kommer att genomföras helt på distans om samhällsläget kräver det.