Skrivarkurs: Min berättelse

Berätta din historia!

Den här kursen är för dig som vill skriva ner din egen berättelse, oavsett om det är för de allra närmaste eller för en större publik. Du får tillfälle att formulera dina egna erfarenheter och möta andra skrivande människor för att utvecklas tillsammans. 

För att stimulera det egna berättandet är litteratur, studiebesök och gästföreläsare viktiga inslag i kursen. Med utgångspunkt i det egna berättandet reflekterar deltagarna och ger varandra respons. 

Med hjälp av litteraturen och skrivandet reflekterar vi tillsammans över kulturella och politiska förändringar i samhället under 1900-talet och hur de har påverkat människorna. Några inslag i kursen är produktionen av den egna berättelsen, litteratursamtal och samtalet kring egna och andras texter. Du lär dig om dramaturgi och gestaltning, olika stilgrepp och skrivtekniker som hjälper dig att lyfta fram just din berättelse!

Välkommen till oss på Långholmens folkhögskola!

Hantering av personuppgifter.

Nästa kursstart: 19 augusti 2024

Sista ansökningsdag: Löpande antagning i mån av plats

Antagningsvillkor: textprov på 1-2 A4

Studietakt: 25 %,  1 termin

Terminstider: 240819-241220 

Träffar ht -24: Måndagar kl 13-16 samt 30-31 augusti, 11-12 oktober, 6-7 december kl 11-16 (OBS! Måndagarna är preliminära och kan ändras till annan veckodag)

Materialavgift: 500 kr/läsår

Har du svårt att fylla i ansökan digitalt? Du kan komma till skolan och få hjälp. Mejla och boka en tid: info@langhomens.fhsk.se