Svenska som andraspråk, grund

Är du klar med SFI D och vill bli ännu bättre på svenska? Detta är en kurs för dig! Studera svenska som andraspråk och andra ämnen på grundskolenivå på folkhögskola.

Målet för kursen är att du ska bli bättre på svenska. Det blir du genom att vi läser svenska och tema. Tema betyder att vi tillsammans undersöker ämnen som  arbete, religion och hälsa. Du som behöver läser också matematik med fokus på svenska (till exempel om ekonomi och om tid). När du är klar med kursen har du fått behörighet i Svenska som andraspråk på grundskolenivå. Då är du också behörig att söka till Fokus: Första steget på gymnasienivå.
 
Du blir bättre på språket genom att vi samtalar, diskuterar, läser texter, skriver, spelar teater och gör presentationer.
Att studera på Långholmens folkhögskola i Sundbyberg innebär att du tillhör en liten  grupp som studerar tillsammans. Ibland delar vi upp oss i ännu mindre grupper. Hos oss är samtalet viktigt och vi arbetar ofta i grupp. Därför är hög närvaro viktigt. 
 
Andra metoder är att vi gör studiebesök, bjuder in människor som har något intressant att berätta, gör presentationer eller spelar teater. I grupparbeten tränar du på att samarbeta och du kommer att lära känna människor från hela världen.
 
För att kunna söka till kursen behöver du ha godkänt betyg i SFI D eller motsvarande.
 
Du går i skolan mellan kl. 8.40 och 14.10 varje dag. För att lära dig svenska bra är det viktigt att du också kan jobba hemma med skoluppgifter.
Kursen är på ett år. 
Kursen är på heltid och du kan söka studiemedel hos CSN.
 
Sök till oss och studera i små studiegrupper med engagerade lärare. Du kommer lära dig mycket svenska!
 

Nästa kursstart: 10 januari 2024

Sista ansökningsdag: 1 december

Förkunskapskrav: godkänt betyg i SFI D eller motsvarande.

Studietakt: 100 %, minst 1 år

Terminstider: 230817-231220 och 240110-240604

Materialavgift: 2600 kr/läsår