Fokus: Svenska som andraspråk, grund

Vill du läsa bland annat svenska som andraspråk på grundskolenivå? Välkommen till Långholmens folkhögskola i Sundbyberg.

Förutom svenska läser du också engelska, matematik och tema. Att arbeta tematiskt betyder att vi läser flera ämnen samtidigt. Tillsammans undersöker vi ämnen som till exempel:

  • demokrati
  • ekonomi
  • hälsa 
  • klimat

Du blir bättre på svenska genom att vi samtalar, diskuterar, läser och skriver texter, spelar teater och gör presentationer, både muntliga och skriftliga. Kursen bygger på samtal och vi arbetar ofta i smågrupper. Då tränar du på att samarbeta och du kommer att lära känna människor från nästan hela världen. Självklart kommer du att jobba individuellt också. Dator får du låna från skolan och den är ett viktigt hjälpmedel under kursen. När vi har grupparbeten får du delta i en dialog med människor från många olika länder, ålder och bakgrund. 

Att studera på Långholmens folkhögskola i Sundbyberg innebär att du tillhör en liten grupp som studerar tillsammans. Du har nära kontakt med dina lärare. Vi gör studiebesök och bjuder in människor som har något intressant att berätta. Under ett läsår har vi flera gemensamma temadagar för hela skolan. Skolans kursdeltagare är med och påverkar sina studier och kursens innehåll.

När du är klar med kursen har du fått behörighet i svenska som andraspråk på grundskolenivå. Då är du också behörig att söka till Fokus: Första steget på gymnasienivå på Långholmens folkhögskola eller någon annan kurs på gymnasienivå. Förutom svenska kan du också läsa in behörighet i:

  • so-ämnen (samhällskunskap, historia, religion)
  • engelska (vi erbjuder engelska för de som kan ta del av undervisning på gymnasienivå
  • matematik (vi erbjuder ma grund och i mån av plats i grupper på gymnasienivå)

Du läser integrerat med Fokus: grund. 20 timmar per vecka har du lektioner på plats, mellan kl 8.40 och 14.10 varje dag. Hög närvaro är nödvändigt på alla våra allmänna kurser eftersom din bakgrund och dina erfarenheter är viktiga för oss. Det är också viktigt att du kan jobba hemma med skoluppgifter cirka 20 timmar per vecka.

Kursen, som är på minst ett år, är på heltid. Du kan söka studiemedel hos CSN.

På skolan finns både möjlighet till specialpedagogiskt stöd och att få hjälp av vår kurator.

När du har ansökt blir du kallad till ett informationssamtal.

Välkommen till oss på Långholmens folkhögskola!

 

Nästa kursstart: 19 augusti 2024

Sista ansökningsdag: Löpande antagning i mån av plats

Förkunskapskrav: godkänt betyg i SFI D eller motsvarande.

Studietakt: 100 %, minst 1 år

Terminstider: 240110-240604 och 240819-241220

Materialavgift: 2600 kr/läsår

Har du svårt att fylla i ansökan digitalt? Du kan komma till skolan och få hjälp. Mejla och boka en tid: info@langhomens.fhsk.se