Växtkraft för arbetsintegrerande sociala företag

Kvartsfart

Kursen som hjälper dig med verktyg att hantera din vardag på din arbetsplats.

Inom arbetsintegrerande sociala företag (ASF) ingår många olika arbetsuppgifter vilket kan kännas övermäktigt emellanåt. Jobbar man på ett ASF handleder man människor med olika behov, dokumenterar samt har uppföljningssamtal och det kan vara besvärligt att få vardagen att gå ihop på ett enkelt sätt. 

I denna kurs får du lyssna på professionella föreläsare som kan hjälpa dig att förenkla ditt arbete och få mer kunskap om förhållningssätt för personer med olika behov. Vi fokuserar på att lyssna och kommunicera.

Kursens upplägg

Kursen startar i slutet på oktober 2022 och avslutas i början på juni 2023. Det blir sammanlagt åtta fysiska träffar med grupparbeten/hemuppgifter mellan varje kurstillfälle som sedan redovisas vid varje fysisk träff. Kursen är förlagd på torsdagar 09.00-17.00 med en timmes lunch. 

Vi kommer även att arbeta med flera kapitel i boken: Att skapa effektiva team, Susan A. Wheelan.

Datum och kursinnehåll:

Vid varje fysisk träff kommer vi, förutom att lyssna och jobba med föreläsarna, även gå igenom de hemuppgifter som ska göras till nästa gång, samt återkoppla till de uppgifter ni redan arbetat klart med. 
 

27 oktober

Marknadsföring via Facebook och Instagram med Henrik Ström.

1 december

Horisontella principer med Thintin Strandman.

19 januari

Engagemang genom framgångsrik intern kommunikation med Anna Almberg.

16 februari

Konflikthantering med Fredrik Eliasson.

9 mars

Rehabilitering i arbetsträning med Karina Johansson.

27 april

Funktionsvariationer med Angela Fernholm. 

11 maj

Relevant dokumentation vid arbetsträning med Karina Johansson.

1 juni

Funktionsvariationer med Angela Fernholm samt återkoppling och utvärdering på utbildningen i sin helhet. 

Kursen genomförs av Långholmens folkhögskola i samarbete med Skoopi Stockholm (SKOOPI:s distriktsorganisation i stockholmsregionen). 

Efter avslutad utbildning, minst 80 % närvaro och alla uppgifterna är fullgjorda, får varje deltagare ett diplom med alla kursmoment redovisade.

Undrar du över något rörande kursinnehållet, hör av dig till kursledarna Jessica Marin på info@mlhuskur.se eller Mita Hugdahl på mita@canopushundcenter.se

Hantering av personuppgifter

Kurslängd:  28 veckor

Studietakt: kvartsfart, 25 %

Sista ansökningsdag: Löpande

Studietid: 221027-221215 och 230109-230601

Avgift för studiematerial: 750 kr 

Kursen vänder sig till dig som:

  • är involverad i ett socialt företag (ASF), som ledare, handledare, anställd eller deltagare.
  • har ett ledaruppdrag eller planerar- är på väg att få ett med personalansvar.
  • vill bli ledare/chef eller redan är det.
  • vill öka din förmåga att hantera och utveckla arbetsgrupper och individer.
  • vill få fördjupade kunskaper om dig själv som ledare och person.
  • vill bli bättre på att kommunicera och lyssna.
  • vill få ett nätverk av nya kollegor.