Skolans personal

Peter Davidsson

peter.davidsson@langholmens.fhsk.se

Rektor

Tel: 08-455 53 47,  072-715 25 32 

Jenny Ahlin

jenny.ahlin@langholmens.fhsk.se

Bitr. rektor och SYV

Tel: 070-194 55 19 

Ola Lyxell

ola.lyxell@langholmens.fhsk.se

Vaktmästare och lokalansvarig

Tel: 08-455 53 50

Björn Grönbeck

bjorn.gronbeck@langholmens.fhsk.se

Kursadministratör och vaktmästare

Tel: 070-194 55 83

Pia Wallin Andersson

pia.wallin@langholmens.fhsk.se

Ekonom

 

Katarina Fredriksson

katarina.fredriksson@langholmens.fhsk.se

Specialpedagog och lärare i tema. Kursledare för SVA, grund: assistanskurs.

Jenny Fogelquist

jenny.fogelquist@langholmens.fhsk.se

Lärare i svenska och tema. Kursledare för Fokus: Social.

 

Elmira Gunnarson

elmira.gunnarson@langholmens.fhsk.se

Lärare i svenska och tema. Kursledare för Fokus: Samhälle.

Föräldraledig ht 2019

Anna-Lena Eriksson

anna-lena.eriksson@langholmens.fhsk.se

Lärare i svenska som andraspråk. Kursledare för Svenska som andraspråk, grund.

 

Lisa Hamza

lisa.hamza@langholmens.fhsk.se

Lärare i engelska, matematik och tema. TF kursledare för Fokus: Samhälle.

Eva Carnestedt Wahnström

eva.carnestedt.wahnstrom@langholmens.fhsk.se

Lärare i engelska, svenska och svenska som andraspråk. Kursledare för Fokus: Bas.

Bodil Johansson

bodil.johansson@langholmens.fhsk.se

Lärare i svenska som andraspråk. Kursledare för Mycket mer svenska.

 

Gunnar Granelv

gunnar.granelv@langholmens.fhsk.se

Lärare i svenska som andraspråk och svenska. Kursledare för Litterär gestaltning

 

Elisabet Schück

 

Lärare i matematik, naturkunskap och tema.

Gabriella Bauer

gabriella.bauer@langholmens.fhsk.se

Kursledare för Ledarskapet och gruppen.

 

Stefan Villkatt

stefan.villkatt@langholmens.fhsk.se

Kursledare för Långholmens författarskola.

Skolans styrelse

Skolans styrelse består av representanter från olika fackliga avdelningar från LO-distriktet i Stockholms län. Adjungerande är skolledning och representanter från personal och kursdeltagare.

Skolans styrelseordförande heter Mirja Räihä  mirja.raiha@karolinska.se
Stäng meny