Skolans personal

Jeremias Lind

jeremias.lind@langholmens.fhsk.se

Rektor

Tel: 08-455 53 47, 070-194 81 75

Anya Imfall

anya.imfall@langholmens.fhsk.se

Biträdande rektor, SYV och kursadministratör

Tel: 08-455 53 54, 070-194 55 19 

Ola Lyxell

ola.lyxell@langholmens.fhsk.se

Vaktmästare och lokalansvarig

Tel: 08-455 53 50

Björn Grönbeck

bjorn.gronbeck@langholmens.fhsk.se

Kursadministratör för fackliga utbildningar och vaktmästare

Tel: 070-194 55 83

Pia Wallin Andersson

pia.wallin@langholmens.fhsk.se

Ekonom

 

Liv Sörenson

liv.sorenson@langholmens.fhsk.se

Lärare i svenska och tema. Kursledare för Fokus: Första steget

Jenny Fogelquist

jenny.fogelquist@langholmens.fhsk.se

Lärare i svenska och tema. Kursledare för Fokus: Människa och samhälle. Specialpedagogiskt stöd.

 

Elmira Gunnarson

elmira.gunnarson@langholmens.fhsk.se

Lärare i svenska och tema. Kursledare för Fokus: Människa och natur.

 

Anna-Lena Eriksson

anna-lena.eriksson@langholmens.fhsk.se

Lärare i svenska som andraspråk. Kursledare för Svenska som andraspråk, grund.

Lisa Hamza

lisa.hamza@langholmens.fhsk.se

Lärare i matematik och tema. 

Eva Carnestedt Wahnström

eva.carnestedt.wahnstrom@langholmens.fhsk.se

Lärare i engelska, svenska och svenska som andraspråk. Kursledare för Fokus: Första steget.

Anders Ekberg

anders.ekberg@langholmens.fhsk.se

Lärare i matematik och tema. 

 

Gunnar Granelv

gunnar.granelv@langholmens.fhsk.se

Stödperson på Allmän kurs.

Elisabet Schück

elisabet.schuck@langholmens.fhsk.se

Lärare i matematik. Kursledare för Seniorernas natur och kultur.

Gabriella Bauer

gabriella.bauer@langholmens.fhsk.se

Kursledare för Ledarskapet och gruppen.

 

Stefan Villkatt

stefan.villkatt@langholmens.fhsk.se

Kursledare för Långholmens författarskola.

Anne-Lie Larsson Ljung

kortakurser@langholmens.fhsk.se

Lärare på konstkurserna.

Henrietta Keselman

henrietta.keselman@langholmens.fhsk.se

Lärare i engelska och tema. Kursledare på Författarskolan – kvinnoliv.

Marita Tell

marita.tell@langholmens.fhsk.se

Administratör

Skolans styrelse

Skolans styrelse består av representanter från olika fackliga avdelningar från LO-distriktet i Stockholms län. Adjungerande är skolledning och representanter från personal och kursdeltagare.

Skolans styrelseordförande heter Mirja Räihä  mirja.raiha@riksdagen.se