Frågor och svar

Vad är det för speciellt med en folkhögskola?

Folkhögskolan är en fri skolform. Varje folkhögskola kan själv bestämma sin verksamhet och vilka grupper man vänder sig till. På Långholmen vänder vi oss bl. a till personer som har låg grundutbildning. Vi har även kurser i svenska som andraspråk, skrivarkurser, ledarkurser, kulturkurser, fackliga kurser mm. Man kan säga att vissa kurser vänder sig till alla, medan andra riktar sig till specifika grupper.

Vi utgår från kursdeltagarnas behov och bakgrund. Vårt arbete bygger på små studiegrupper där varje deltagare aktivt deltar i grupparbeten, diskussioner och studiebesök.

Vilka behörigheter kan jag uppnå på folkhögskola?

Här kan du läsa mer om att studera på allmän kurs.

Vad kostar det att studera på folkhögskola?

Undervisningen är avgiftsfri. Du betalar en avgift för studiematerial och studiebesök m.m. Kostnaden står specificerat för varje kurs.

Kan jag äta på skolan?

Det serveras ingen mat, men man kan värma medhavd mat och förvara den i kylskåp. 

Finns det parkering på skolan?

Skolan har inga egna parkeringsplatser utan hänvisar till betalparkeringar i närområdet.  

Vilka kan studera på folkhögskola?

Skolan vänder sig i första hand till vuxna, från 18 år. Om man är yngre måste hemkommunen finansiera studieplatsen. 

Kan man bo på skolan?

Nej, vi är en dagfolkhögskola.

Hur stora är kurserna?

Det varierar. Normalt mellan 10-20 kursdeltagare.

Hur behandlar ni personuppgifter?

Läs mer om hur det är att studera på folkhögskola här.

Information på lätt svenska här.