Studera på allmän kurs

Ansökan och antagning

För att gå på folkhögskola måste du ha fyllt 18 år. Det finns möjlighet att ta in yngre deltagare, under förutsättning att den egna kommunen finansierar studieplatsen. För att bli antagen till skolan krävs att du visar upp personbevis samt betyg/intyg från tidigare studier. När du har fått ditt antagningsbesked ska du bekräfta att du vill ha din plats på skolan samt betala in 500 kronor på angiven tid (dras sedan av från avgiften för material) och därmed är platsen din. Om du avstår från att börja dina studier hos oss återbetalas inte denna summa.

Läs mer om våra antagningsvillkor.

Kostnad och studietid

Undervisningen kostar ingenting, men du betalar en materialavgift på 2 600 kr/läsår för läromedel, studiebesök, kopiering m.m. 

Studierna är på heltid med minst 20 timmar lektionstid i veckan. Dessutom tillkommer lika mycket tid för hemarbete. Lektionerna pågår måndag till fredag.

Skolans lokaler är tillgängliga så länge det finns personal kvar i lokalerna, vanligen mellan 07.30-16.00. 

Datorer och skåp

I en stor del av undervisningen används digitala läromedel och verktyg. Det finns möjlighet att låna en Chromebook (bärbar dator) under ett läsår om du saknar egen bärbar dator. 

På skolan finns förvaringsskåp att låna. Kursdeltagare som lånar en Chromebook ska förvara sin dator i skåpet.

Intyg och omdöme

Studieintyg utfärdas efter avslutad kurs, under förutsättning att den studerande har haft 80 % närvaro och att materialavgiften är inbetald på angiven tid. På de allmänna kurserna ges också studieomdömen. 

Ett studieomdöme, som är egen urvalsgrupp till universitet och högskola, kan du få om du har haft 80 % närvaro och har läst på heltid i minst 35 veckor. Omdömet är en sammanfattande bedömning från alla dina lärare. Det som vägs in i bedömningen är: 

• Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa 
• Förmåga till bearbetning och överblick 
• Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studierna 
• Social förmåga 

Studieomdömenas sjugradiga skala:

4     Utmärkt studieförmåga
3,5  Mycket god – Utmärkt studieförmåga
3     Mycket god studieförmåga
2,5  God – Mycket god studieförmåga
2     God studieförmåga
1,5  Mindre god – God studieförmåga
1     Mindre god studieförmåga

Kriterier för studieomdöme

Frånvaroanmälan

Du frånvaroanmäler dig genom att föranmäla frånvaro i Schoolsoft. Detta behöver du göra varje dag du är borta.

Mat och köksansvar

Det finns ingen matservering på skolan, däremot finns det flera mikrovågsugnar för uppvärmning av medhavd mat. Maten kan förvaras i kylskåp under dagen. Det finns även flera restauranger i närheten.

Kursdeltagarna ansvarar för ordningen i köket och matsalen enligt ett rullande schema. Att delta i köksjour är obligatoriskt för alla deltagare på allmän kurs.

Specialpedagogiskt stöd

Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd för dig som har svårt att strukturera studierna p.g.a. läs – och skrivsvårigheter och/eller koncentrationssvårigheter, t.ex. dyslexi, ADHD. Tekniska hjälpmedel finns, t.ex. talsyntes, rättstavningsprogram, samt möjlighet till inläst litteratur.

Kontakta vårt specialpedagogiska stöd Jenny Fogelquist om du har några frågor. Kontaktuppgifter finner du här.

Studera på allmän kurs – grundskolenivå

Förkunskaper på våra kurser i svenska som andraspråk är SFI D eller motsvarande.

Studera på allmän kurs – gymnasienivå

Genom att studera på allmän kurs kan du skaffa dig grundläggande behörighet för högskolestudier (gymnasiekompetens). I de olika ämnena studerar man för att få behörighet som motsvarar gymnasieskolans minst E-nivå.  

Folkhögskolan ger inte betyg och du kan därför inte föra samman ditt studieomdöme från folkhögskolan med gymnasiebetyget. Du kan alltså inte läsa upp betyg – höja betygsmedelvärdet från gymnasiet – genom att studera på folkhögskola.

Hos oss kan du uppnå behörighet i:

  • Svenska 1, 2, 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2, 3
  • Engelska 5, 6
  • Matematik 1 a/b, 2 a/b, 3b
  • Naturkunskap 1a1, 1a2, 2
  • Samhällskunskap 1a1, 1a2
  • Historia 1a1, 1a2
  • Religion 1


Ta en tur genom skolans lokaler